تصمیم‌سازی | Decision Making

ویدئوهای تصمیم گیری

ویدئوهای مربوط به دانش تصمیم گیری را می توانید در این بخش بیابید.

ویدئوهای مربوط به دانش تصمیم گیری را می توانید در این بخش بیابید.

ویدئوهای تصمیم گیری

ویدئو درباره معقول بودن تصمیم ها

آیا تصمیم های ما واقعاً تحت کنترل اراده ‌ما است؟ دَن آریلی، اقتصاددان متخصص در زمینه اقتصاد رفتاری و نویسندهٔ کتاب «به طور قابل پیش‌بینی نامعقول» با استفاده از خطاهای نگرش کلاسیک و یافته‌های ضد شهودی (و گاه متحیرکنندهٔ) تحقیقاتش نشان می‌دهد که ما آن قدری که فکر می‌کنیم در زمان تصمیم‌گیری واقعاً معقول نیستیم.

یکشنبه 05 آذر 1402 281 ادامه مطلب

تصمیم سازی