تصمیم‌سازی | Decision Making

تصمیم سازی چیست و چه تعریفی دارد؟

تصمیم سازی,گزینه,بهترین گزینه,پیامد تصمیم,گزینه های تصمیمی,

تصمیم گیری به فرایندی گفته می‌شود که در آن فرد یا گروهی از افراد، با توجه به اطلاعات موجود و با توجه به هدفی که می‌خواهند دست یابند، یکی از گزینه‌های موجود را انتخاب می‌کنند. تصمیم

تصمیم سازی چیست و چه تعریفی دارد؟

تصمیم سازی چیست و چه تعریفی دارد؟ 894

تصمیم گیری به فرایندی گفته می‌شود که در آن فرد یا گروهی از افراد، با توجه به اطلاعات موجود و با توجه به هدفی که می‌خواهند دست یابند، یکی از گزینه‌های موجود را انتخاب می‌کنند. تصمیم گیری می‌تواند در موارد مختلفی از جمله زندگی شخصی، مدیریت، سیاست، اقتصاد و ... رخ دهد. 

 

در تصمیم گیری، افراد با توجه به اطلاعات موجود، ارزش‌ها، ترجیحات و هدف‌های خود، یکی از گزینه‌های موجود را انتخاب می‌کنند. تصمیم گیری می‌تواند به صورت فردی یا گروهی انجام شود. در تصمیم گیری گروهی، اعضای گروه با همکاری و تبادل نظر، بهترین تصمیم را برای رسیدن به هدف مشترک انتخاب می‌کنند. در تصمیم گیری استراتژیک، تصمیماتی گرفته می‌شود که برای یک سازمان یا شرکت، پیشنهادهای بزرگی دارند و ممکن است مربوط به اتخاذ منابع جدید، سازماندهی دیگران یا تغییر جایگاه دیگران باشد.

 

مراحل تصمیم گیری عبارتند از:
-  شناسایی مسئله
-  جمع آوری اطلاعات
-  تحلیل و ارزیابی اطلاعات
-  انتخاب گزینه‌ها
-  اجرای تصمیم
- ارزیابی و بازخورد.

 

در تصمیم گیری، باید به مواردی مانند ارزش‌ها، ترجیحات، محدودیت‌ها، هدف‌ها و اطلاعات موجود توجه کرد. همچنین، باید به این نکته توجه کرد که تصمیماتی که گرفته می‌شوند، ممکن است با خطاهایی همراه باشند و نتیجه‌ای که انتظار داشته‌ایم را نداشته باشند. برای اینکه تصمیمات بهتری گرفته شود، باید مهارت‌های تصمیم گیری را تقویت کرد و با توجه به تجربیات گذشته، بهبودهای لازم را در فرایند تصمیم گیری ایجاد کرد.

تصمیم سازی