تصمیم سازی | Decision Making

دانلود مقاله ترجمه شده درباره تاریخچه آینده پژوهی

آینده پژوهی,آینده نگری,آینده نگاری,تاریخ علم,فلسفه علم,تاریخ آینده پژوهی,سوابق آینده پژوهان,رشته آینده پژوهی,آینده آینده پژوهی,علوم میان رشته ای,علوم چندرشته ای,آینده علم,علوم اجتماعی,گرایش های علوم اجتماعی,آینده اندیشی,تاریخچه گسترش,بررسی ادبیات,پژوهش,ادبیات پژوهش,آینده پژوهان,

این مقاله تاریخچه تقریباً یک قرنی گسترش آینده پژوهی را با مروری جامع به پیشینه این رشته دانشگاهی ارائه می کند.

دانلود مقاله ترجمه شده درباره تاریخچه آینده پژوهی

دانلود مقاله ترجمه شده درباره تاریخچه آینده پژوهی 28

عنوان مقاله انگلیسی:
The Story of Futures Studies: An Interdisciplinary Field Rooted in Social Sciences

 

عنوان مقاله به فارسی:
حکایت آینده پژوهی: حوزه ای میان رشته ای که در علوم اجتماعی ریشه دارد

 

موضوعات مقاله:
آینده پژوهی، آینده نگری، آینده نگاری، تاریخ علم، فلسفه علم، تاریخ آینده پژوهی، سوابق آینده پژوهان، رشته آینده پژوهی، آینده آینده پژوهی، علوم میان رشته ای، علوم چندرشته ای، آینده علم، علوم اجتماعی، گرایش های علوم اجتماعی

 

کلید واژه ها:
آینده پژوهی، آینده نگری، آینده اندیشی، تاریخچه گسترش، بررسی ادبیات

 

نویسندگان:
Tamás Kristóf and Erzsébet Nováky

 

عنوان ژورنال:
Social Sciences

 

سال انتشار: 2023

 

متن انگلیسی این مقاله در 16 صفحه با فرمت پی دی اف (PDF) و ترجمه فارسی آن در 38 صفحه با فرمت ورد (Word) قابل دانلود است. 

مقاله دارای 1 نمودار است که جزئیات آن با دقت و به طور کامل ترجمه شده است.

 

Abstract:
This article presents the almost century-long history of the development of futures studies in a comprehensive review. Futures studies, rooted in sociology and policy sciences, had become an academic discipline by the 1960s. One of the major global communities representing the discipline, theWorld Futures Studies Federation (WFSF), celebrates its 50th anniversary in 2023. In the 1970s, the focus was placed on discourses on global problems and preferred futures. Futures studies then developed a global institutional community and become a mature discipline by the 1980s and 1990s. Futurists by then had already mutually shared theoretical perspectives, objectives, ethics, and methods, and had produced empirical results. A wide range of comprehensive publications at that time synthesized the foundations and preceding results of futures studies. From the turn of the millennium, active discourse took place on the forthcoming role of futures studies. By that time, the theoretical, methodological, and practical knowledge foundations of the discipline had also appeared in internationally well-documented curricula. Since around 2010, the discipline has been characterized by the development of practical foresight projects. Based on notable trends and identified research gaps, this article formulates up-to-date expectations and research directions within which futures studies might develop in the future.

 
ترجمه فارسی چکیده:
این مقاله تاریخچه تقریباً یک قرنی گسترش آینده پژوهی را با مروری جامع به پیشینه این رشته دانشگاهی ارائه می کند. آینده پژوهی که در جامعه شناسی و علوم سیاست گذاری ریشه دارد، تا دهه 1960 به رشته ای دانشگاهی تبدیل شد. یکی از جوامع تخصصی بزرگ جهانی که این رشته را نمایندگی می کند، فدراسیون جهانی آینده پژوهی (WFSF) است که پنجاهمین سالگرد خود را در سال 2023 جشن گرفت. در دهه 1970، تمرکز این رشته بر گفتمان هایی درباره مشکلات جهانی و آینده های مرجح قرار گرفت. سپس، آینده پژوهی یک جامعه نهادی جهانی را گسترش داد و در دهه های 1980 و 1990 به رشته ای بالغ تبدیل شد. آینده‌پژوهان در آن زمان دیدگاه‌های نظری، اهداف، اخلاقیات و روش‌های خود را به شکل متقابل به اشتراک گذاشتند و نتایج تجربی گوناگونی را به دست آوردند. دامنه گسترده ای از آثار خود را در قالب انتشاراتی جامع در آن زمان، به ویژه مبانی و نتایج پیشین آینده پژوهی را ترکیب و ارائه کردند. از آغاز این هزاره، گفتمان فعالی در مورد نقش آتی آینده پژوهی شکل گرفت. در آن زمان، مبانی دانش نظری، روش شناسی و کاربردی این رشته نیز در برنامه های درسی بین المللی به شکل مستند پدیدار شد. از حدود سال 2010، این رشته با گسترش پروژه های آینده نگاری کاربردی نمایان شد. این مقاله بر پایه روندهای قابل توجه و شکاف های پژوهشی شناسایی شده، انتظارات و جهت گیری های پژوهشی به روز در رابطه با رشته آینده پژوهی را که احتمالاً در آینده گسترش خواهند یافت، تدوین می کند.

 

برای خرید و دانلود فوری مقاله و ترجمه آن روی نماد "پرداخت آنلاین" در زیر کلیک کنید. پس از تراکنش، چند لحظه صبر کنید تا به صفحه دانلود متصل شوید. در صورت نیاز به راهنمایی، روش پرداخت را مطالعه کنید.

 

تصمیم سازی