تصمیم‌سازی | Decision Making

پنج گام اصلی در تصمیم‌گیری استراتژیک

تصمیم,تصمیم گیری,تصمیم سازی,تصمیم گیری استراتژیک,تصمیم گیری راهبردی,تصمیم سازی استراتژیک,تصمیم سازی راهبردی,گام های تصمیم,گام های تصمیم گیری,مراحل تصمیم,مراحل تصمیم گیری,علم تصمیم,دانش تصمیم,استراتژی,راهبرد,مسئله,حل مسئله,روش تصمیم گیری,روش تصمیم سازی,تصمیم گیری درست,

برای گرفتن تصمیم های استراتژیک یا راهبردی، باید پنج گام اصلی را برداریم. در این مقاله، گام های مورد نظر را به اختصار شرح می دهیم.

پنج گام اصلی در تصمیم‌گیری استراتژیک

پنج گام اصلی در تصمیم‌گیری استراتژیک 101

برای گرفتن تصمیم‌های استراتژیک یا راهبردی، باید پنج گام اصلی را برداریم. در این مقاله، گام‌های موردنظر را به‌اختصار شرح می‌دهیم.

 

1. تعریف مسئله یا مشکل
نخستین گام این است که به‌وضوح مشکل یا فرصتی را که نیاز به تصمیم‌گیری دارد، شناسایی کنید. شما باید دلایل اصلی، زمینه و ذی‌نفعان تصمیمی را که در پیش است، به‌خوبی درک کنید. همچنین، باید مسئله را به‌گونه‌ای چارچوب‌بندی کنید که به شما امکان دهد چندین گزینه و معیار برای ارزیابی ایجاد کنید. یک ابزار مفید برای این کار تهیه بیانیه مسئله است که مسئله یا مشکل، تأثیر آن و نتیجه مطلوب را خلاصه می‌کند.

 

2. ایجاد گزینه ها
گام دوم طوفان فکری و تحقیق در مورد راه‌حل‌های ممکن برای حل مسئله یا رفع مشکل است. به این منظور، باید ذهنی خلاق، باز و برخوردار از اندیشه‌های گوناگون داشته باشید. برای تولید ایده می‌توانید از تکنیک‌هایی مانند نقشه ذهنی، تحلیل SWOT یا برنامه‌ریزی بر پایه سناریو استفاده کنید. باید دست‌کم سه جایگزین مناسب داشته باشید که به مشکل شما رسیدگی کند و با دیدگاه و ارزش‌های شما نیز همسو باشد.

 

3. ارزیابی گزینه ها
گام سوم این است که مزایا و معایب هر گزینه را بر مبنای معیارها و اهداف خودارزیابی کنید. شما باید در ارزیابی خود تحلیلی، عینی و واقع‌بین باشید. برای مقایسه و رتبه‌بندی گزینه‌ها می‌توانید از ابزارهایی مانند ماتریس تصمیم، تجزیه‌وتحلیل هزینه - فایده یا تجزیه‌وتحلیل ریسک استفاده کنید. همچنین باید امکان‌سنجی، مقبولیت و پایداری هر گزینه را نیز در نظر بگیرید.

 

4. انتخاب بهترین گزینه
گام چهارم این است که بر پایه ارزیابی و داوری خود، مناسب‌ترین گزینه را انتخاب کنید. شما باید در انتخاب خود مطمئن، قاطع و متعهد باشید. شما همچنین باید آماده باشید تا تصمیم خود را توجیه کنید و منطقی‌بودن آن را به دیگران نیز توضیح دهید. برای تصمیم‌گیری نهایی می‌توانید از روش‌هایی مانند رأی‌گیری، اجماع یا تعیین حدود اختیار فرد یا افراد تصمیم‌گیر استفاده کنید.

 

5. اجرای تصمیم و نظارت بر آن 
گام نهایی، اجرای تصمیم و نظارت بر نتایج آن است. شما باید در اجرای تصمیم خود فعال، همکار و سازگار باشید. همچنین باید برنامه‌ای برای اقدام، ارتباط و ارزیابی داشته باشید. باید پیشرفت، نتایج و بازخورد تصمیم را خوب ردیابی کنید و در صورت لزوم آماده تنظیم یا بازنگری آن باشید.

 

به‌جرئت می‌توان گفت تصمیم‌گیری استراتژیک مهارتی است که می‌تواند به شما در بهبود عملکرد، اثربخشی و رضایت در هر شرایطی کمک کند. با برداشتن این پنج گام، می‌توانید تصمیم‌های بهتری بگیرید که از اهداف شما پشتیبانی کنند، مشکلات شما را حل کنند و برای شما ارزش‌آفرینی کنند.

 
منبع: مقاله لینکدین


https://www.linkedin.com/advice/0/what-five-steps-strategic-decision-making-skills-decision-making-96ize


ترجمه: گروه مترجمان تصمیم‌سازی

تصمیم سازی