تصمیم‌سازی | Decision Making

دانلود مقاله ترجمه شده درباره رهبری مؤسسات آموزشی

استراتژی,راهبرد,رهبری,رهبری استراتژیک,رهبری راهبردی,مدیریت,مدیریت استراتژیک,مدیریت راهبردی,رهبری آموزشی,مدیریت آموزش,رهبری نهادهای آموزشی,مدیریت مؤسسات آموزشی,مسائل رهبری در سازمانهای آموزشی,چالش های رهبری مؤسسات آموزشی,چالش های مدیریتی مؤسسات آموزشی,حل مسائل و چالش های رهبری مؤسسات آموزشی,مؤسسات آموزشی در اندونزی,اجرا,تئوری رهبری,مقاله ترجمه شده,

این پژوهش از یک روش کیفی با رویکرد پژوهش کتابخانه ای یا مطالعه ادبیات پژوهش استفاده کرده است. درباره مسائل مطرح شده، نگارنده از روش تحلیل توصیفی استفاده کرده

دانلود مقاله ترجمه شده درباره رهبری مؤسسات آموزشی

دانلود مقاله ترجمه شده درباره رهبری مؤسسات آموزشی 336

عنوان مقاله انگلیسی:
Leadership Strategies In Overcoming Educational Problems

 

عنوان مقاله به فارسی:
راهبردهای رهبری در غلبه بر مشکلات آموزشی

 

موضوعات مقاله:
استراتژی، راهبرد، رهبری، رهبری استراتژیک، رهبری راهبردی، مدیریت، مدیریت استراتژیک، مدیریت راهبردی، رهبری آموزشی، مدیریت آموزش، رهبری نهادهای آموزشی، مدیریت مؤسسات آموزشی، مسائل رهبری در سازمانهای آموزشی، حل مسائل و چالش های رهبری مؤسسات آموزشی، مؤسسات آموزشی در اندونزی 

 

کلید واژه ها:
راهبرد، اجرا، تئوری رهبری

 

نویسندگان:
Hini Fatimah, Syahrani

 

عنوان ژورنال:
Indonesian Journal of Education

 

سال انتشار: 2022

 

متن انگلیسی این مقاله در 9 صفحه با فرمت پی دی اف (PDF) و ترجمه فارسی آن در 14 صفحه با فرمت ورد (Word) قابل دانلود است.

 

Abstract:
Education is an important thing in human life. The success of an educational institution is largely determined by the role of leadership. The role of a leader in carrying out and taking various strategies to advance educational institutions is very urgent. Because of its existence in overcoming various problems faced by educational institutions. A leader carries out strategic management as an effort to fortify himself so that educational activities can still be carried out and the quality of education can increase. This research uses a qualitative approach method with library research or literature study. As for the problems discussed, the author uses descriptive analysis method. The results of this study are the leadership of an educational institution must be able to implement strategies to overcome leadership problems in order to be able to create a conducive atmosphere for educational institutions.

 

ترجمه فارسی چکیده:
آموزش امر مهمی در زندگی انسان است. موفقیت یک نهاد آموزشی تا اندازه زیادی به نقش رهبری آن بستگی دارد. نقش یک رهبر به دلیل ضرورت آن در غلبه بر مشکلات مختلف نهادهای آموزشی و نیز اتخاذ و اجرای راهبردهای مختلف برای پیشرفت نهادهای آموزشی، بسیار حیاتی است. یک رهبر، مدیریت راهبردی را به عنوان تلاشی برای تقویت رهبری خود انجام می دهد تا فعالیت های آموزشی همچنان انجام پذیر باشند و کیفیت آموزش نیز افزایش یابد. این پژوهش از یک روش کیفی با رویکرد پژوهش کتابخانه ای یا مطالعه ادبیات پژوهش استفاده کرده است. درباره مسائل مطرح شده، نگارنده از روش تحلیل توصیفی استفاده کرده است. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که رهبری یک نهاد آموزشی باید بتواند راهبردهایی را برای غلبه بر مشکلات رهبری پیاده کند تا بتواند شرایط مساعدی را برای نهاد آموزشی خود ایجاد کند.

 

برای خرید و دانلود فوری مقاله و ترجمه آن روی نماد "پرداخت آنلاین" در زیر کلیک کنید. چند لحظه پس از پرداخت به صفحه دانلود متصل خواهید شد. با این حال، برای دریافت لینک دانلود، حتماً یک آدرس ایمیل معتبر وارد کنید. در صورت نیاز به راهنمایی، روش پرداخت را مطالعه کنید.

 

تصمیم سازی