تصمیم‌سازی | Decision Making

پایان نامه درباره برون سپاری با تصمیم گیری گروهی

تحقیق,پژوهش,پایان نامه,دلفی,دلفی فازی,برون سپاری,نمونه پایان نامه,پایان نامه کارشناسی ارشد,تصمیم,تصمیم گیری,تصمیم گیری گروهی,استراتژی,ارزیابی,ارزیابی عملکرد,راهبرد,فرایند,فرایندهای هسته ای,فرایندهای غیرهسته ای,شرکت ایران شرق,دانشگاه صنعتی شاهرود,

این تحقیق با استفاده از مدل دلفی فازی بر مبانی تصمیم گیری گروهی به شناسایی عوامل موثر بر برون سپاری و انتخاب مناسب ترین فرآیند به منظور برون سپاری می پردازد.

پایان نامه درباره برون سپاری با تصمیم گیری گروهی

پایان نامه درباره برون سپاری با تصمیم گیری گروهی 125

عنوان پایان نامه:
تدوین استراتژی برون سپاری در بازه های زمانی بر اساس تصمیم گیری گروهی (مطالعه موردی: شرکت لوازم خانگی ایران شرق)

 

نویسنده:
علی ایروانی

 

چکیده:
امروزه در دنیای کسب‌وکار، برون‌سپاری به طور گسترده، به‌ویژه در شرکت‌های بزرگ به کار گرفته شده و این روند همچنان روبه‌افزایش است. مطالعات پیشین در باب انواع راهبردهای همکاری در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط اغلب بر روابطی گرایش دارد که در آن کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، سپارنده فعالیت‌ها نیستند؛ بلکه بیش‌تر تأمین‌کننده‌ی بخشی از عناصر یا خدمات برای شرکت‌های بزرگ‌ترند؛ بنابراین شناخت وجود یا عدم وجود برون‌سپاری، نحوه‌ی آن و ماهیت فعالیت‌های واگذارشده و در کل چگونگی ماهیت برون‌سپاری در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، بسیار حایز اهمیت است. تحقیق حاضر به رویکرد برون‌سپاری و انتخاب فرایند مناسب برون‌سپاری می‌پردازد. انتخاب فرایند مناسب برون‌سپاری (در شرکت تولید لوازم‌خانگی ایران شرق) از اهمیت خاصی برخوردار است که عوامل مختلفی چون هزینه، فناوری، ریسک، کیفیت، مدیریت و مزیت رقابتی بر آن اثر می‌گذارد. رویکردی که در این تحقیق استفاده شده است، تصمیم‌گیری به‌منظور انتخاب مناسب فرایند برای برون‌سپاری با استفاده از تصمیم‌گیری گروهی است که عوامل هزینه، ریسک، کیفیت، مدیریت و مزیت رقابتی و فناوری را بهینه می‌کند. در امر تصمیم‌گیری برون‌سپاری دو عامل کلی " ماهیت فرایند " و " توانایی شرکت در انجام فرایند " شناسایی شد که خود وابسته به متغیرهایی چون هزینه، فناوری، ریسک و... هستند. این تحقیق با استفاده از مدل دلفی فازی بر مبانی تصمیم‌گیری گروهی به شناسایی عوامل مؤثر بر برون‌سپاری، فرایندهای کاندیدای برون‌سپاری و انتخاب مناسب‌ترین فرایند به‌منظور برون‌سپاری بر اساس اولویت می‌پردازد. نتایج این مطالعه، تعیین فرایندهای هسته‌ای (محوری) و غیرهسته‌ای (غیرمحوری) و اولویت‌بندی فرایندها به‌منظور برون‌سپاری است که شرکت در قالب استراتژی خود، این فرایندها را برای برون‌سپاری در قالب برنامه زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت باتوجه‌به شرایط و نیازها برنامه‌ریزی می‌کند. باتوجه‌به نظرات کارشناسان و عوامل مختلف مؤثر بر نظر آنها، فرایند "امور دریافت و پرداخت" در کوتاه‌مدت و حداکثر تا یک سال آینده باید برون‌سپاری شود. برنامه‌ی میان‌مدت شرکت برون‌سپاری فرایند "ارزیابی عملکرد" است که شرکت باید برنامه‌ریزی لازم برای برون‌سپاری این فرایند را حداکثر تا سه سال آینده انجام دهد و فرایند "برنامه‌ریزی جامع توسعه منابع انسانی" بنا بر نظر کارشناسان باید در بلندمدت و در طی پنج سال آینده برون‌سپاری شود.

 

کلیدواژه ها:
ارزیابی عملکرد، برون سپاری، تصمیم، تصمیم گیری گروهی، دلفی فازی

 

تعداد صفحات:
100

 

دانلود رایگان پایان نامه

تصمیم سازی