تصمیم سازی | Decision Making

دانلود مقاله ترجمه شده درباره مدیریت منابع انسانی

تصمیم سازی,مدیریت منابع انسانی,مدیریت منابع انسانی الکترونیکی,فناوری اطلاعات,مدیریت استراتژیک,مدیریت راهبردی,مقاله ترجمه شده درباره مدیریت منابع انسانی,

عنوان انگلیسی مقاله: How strategic considerations influence decision making on e-HRM applications   عنوان فارسی مقاله: چگونه ملاحظات راهبردی، تصمیم گیری بر روی برنامه های کاربردی مدیریت منابع ا