تصمیم‌سازی | Decision Making

معرفی کتاب تخصصی: فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

کتاب,کتاب تصمیم گیری,کتاب تصمیم سازی,اصول تصمیم گیری,اصول تصمیم سازی,تصمیم سازی حرفه ای,تصمیم گیری حرفه ای,تصمیم سازی تخصصی,مبانی تصمیم گیری,مبانی تصمیم سازی,دانش تصمیم,دانش تصمیم گیری,علم تصمیم,علم تصمیم گیری,محاسبه نرخ ناسازگاری,سیستم‌های غیر خطی,تصمیم‌گیری گروهی,فرآیند تحلیل سلسله مراتبیExpert Choice,AHP,

عنوان اصلی: فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) سال انتشار: 1379 نویسنده: حسن قدسی‌پور ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر تعداد صفحات: 222 شابک: 9789644630569 چکیده:این کتاب در نه فصل ساز

معرفی کتاب تخصصی: فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

معرفی کتاب تخصصی: فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) 328

عنوان اصلی: فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)سال انتشار: 1379نویسنده: حسن قدسی‌پورناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیرتعداد صفحات: 222شابک: 9789644630569چکیده:
این کتاب در نه فصل سازماندهی شده است. نویسنده کتاب نخست توضیحاتی را درباره مفاهیم اصلی و مراحل محاسباتی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ارائه داده است. سپس، از نحوه ساختن و تحلیل این فرآیند سخن به میان آورده است. مطالب کتاب شامل این موضوعات است: محاسبه نرخ ناسازگاری، سیستم‌های غیر خطی یا شبکه‌ها، تصمیم‌گیری گروهی به کمک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، تلفیق فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و نحوه استفاده از نرم افزار Expert Choice.از آنجا که تصمیم گیری درست و به هنگام می تواند تأثیر به سزایی در زندگی شخصی و اجتماعی انسان ها داشته باشد، ضرورت وجود یک تکنیک قوی که بتواند انسان را در این زمینه یاری کند کاملاً محسوس است. در علم تصميم‌گيری كه در آن انتخاب يك راهكار از بين راهكارهای موجود و يا اولويت‌بندی راهكارها مطرح است،‌ چند سالی است كه روشهای تصميم گيری با شاخص‌های چند گانه (MADM) جای خود را باز كرده‌اند. در اين ميان روش تحليل سلسله مراتبی (AHP)  بيش از ساير روشها در علم مديريت مورد استفاده قرار گرفته است. فرايند تحليل سلسله مراتبی يكی از معروفترين فنون تصميم گيری چند منظوره است كه اولين بار توسط "توماس ال ساعتی" عراقی الاصل در سال 1980میلادی مطرح شد. این تکنیک بر پایه مقایسه ای زوجی بنا نهاده شده و امکان بررسی سناریوهای مختلف را به مدیران می دهد. فرايند تحليل سلسله مراتبی منعكس كننده رفتار طبيعی و تفكر انسانی است. اين تكنيك، مسائل پيچيده را بر اساس آثار متقابل آنها مورد بررسی قرار می‌دهد و آنها را به شكلی ساده تبديل كرده به حل آن می‌پردازد.فرايند تحليل سلسله مراتبی در هنگامي كه عمل تصميم گيری با چند گزينه رقيب و معيار تصميم گيری رو به رو است، می‌تواند استفاده شود. معيارهای مطرح شده می‌تواند كمی و كيفی باشند. اساس اين روش تصميم گيری بر مقايسات زوجی نهفته است. تصميم گيرنده با فرآهم آوردن درخت سلسله مراتبی تصميم آغاز می‌كند. درخت سلسله مراتب تصميم، عوامل مورد مقايسه و گزينه‌های رقيب مورد ارزيابی در تصميم را نشان می‌دهد. سپس يك سری مقايسات زوجی انجام می‌گيرد. اين مقايسات وزن هر يك از فاكتورها را در راستای گزينه‌های رقيب مورد ارزيابی در تصميم را نشان می‌دهد. در نهايت منطق فرآيند تحليل سلسله مراتبی به گونه‌ای ماتريس های حاصل از مقايسات زوجی را با يكديگر تلفيق می دهد كه تصميم بهينه حاصل شود.برای تهیه کتاب به وب سایت ناشر مراجعه فرمایید: http://publication.aut.ac.ir/fa/book/show/1037

تصمیم سازی