تصمیم سازی | Decision Making

نشریه سیستم های پشتیبانی تصمیم

تصمیم,تصمیم سازی,تصمیم گیری,نشریه,پژوهش,تحقیق,سیستم,ژورنال,ژورنال تخصصی,مقاله,نشریه تخصصی,نشریه دانشگاهی,سیستم پشتیبانی,سیستم پشتیبانی تصمیم,روش های تصمیم گیری,تصمیم گیری پیشرفته,تصمیم سازی پیشرفته,

نشریه سیستم های پشتیبانی تصمیم توسط انتشارات الزویر و به زبان انگلیسی منتشر می شود. موضوع مشترک مقالات منتشر شده در نشریه، ارتباط آنها با مسائل نظری و فنی در حمایت از تصمیم گیری پیشرفته است. حوزه های

نشریه سیستم های پشتیبانی تصمیم

نشریه سیستم های پشتیبانی تصمیم 393

نشریه سیستم های پشتیبانی تصمیم توسط انتشارات الزویر و به زبان انگلیسی منتشر می شود. موضوع مشترک مقالات منتشر شده در نشریه، ارتباط آنها با مسائل نظری و فنی در حمایت از تصمیم گیری پیشرفته است. حوزه های مورد بررسی شامل مبانی، عملکرد، رابط ها، پیاده سازی، تأثیرات و ارزیابی سیستم های پشتیبانی تصمیم می باشد. مقالاتی که برای انتشار به این نشریه ارائه می شوند باید درباره روش‌ها و متدولوژی‌ها، نظریه تصمیم، اقتصاد، اقتصاد سنجی، آمار، مدیریت پایگاه داده، زبان‌شناسی، علم مدیریت، مدل‌سازی ریاضی، مدیریت عملیات، علوم شناختی، روان‌شناسی، مدیریت رابط کاربری، و دیگر موضوعات مرتبط باشد. سردبیری این نشریه به طور مشترک بر عهده دکتر اندرو چن و دکتر ویکتوریا یون است.وب سایت نشریه در این نشانی فعال است:https://www.sciencedirect.com/journal/decision-support-systems 

تصمیم سازی