تصمیم‌سازی | Decision Making

تصمیم گیری مؤثر در گروه

تصمیم,تصمیم گیری,تصمیم گیری گروهی,تصمیم سازی گروهی,رهبری سازمانی,سازمان,گروه,تصمیم گیری موثر,تصمیم گیری اثربخش,تیم,کار گروهی,کار تیمی,رهبری گروه,رهبری گروهی,رهبری تیم,تصمیم سازمانی,تصمیم گیری سازمانی,تصمیم سازی سازمانی,تردید,

اگر رهبری یک گروه در سازمانی را بر عهده دارید، این مقاله می تواند برای شما مفید باشد. تصمیم‌گیری خوب تفاوت میان پیروزی و شکست را در هنگام بحران نشان می دهد. اغلب کوچکترین تصمیم ها بیشترین تأثیر ر

تصمیم گیری مؤثر در گروه

تصمیم گیری مؤثر در گروه 508

اگر رهبری یک گروه در سازمانی را بر عهده دارید، این مقاله می تواند برای شما مفید باشد. تصمیم‌گیری خوب تفاوت میان پیروزی و شکست را در هنگام بحران نشان می دهد. اغلب کوچکترین تصمیم ها بیشترین تأثیر را دارند. رهبران سازمانی به خوبی از اهمیت استفاده از ابزارهای صحیح تصمیم‌گیری برای ایجاد نتایج مورد نظر خود آگاه هستند. جمع‌آوری هرچه بیشتر اطلاعات پیش از شروع فرآیند تصمیم‌گیری مهم است. ممکن است فرد به منابع مناسب دسترسی داشته باشد، اما امکان پذیر نیست که برای همیشه در شرایط "فلج تحلیلی" باشیم. در نهایت، هیچ تصمیم صد در صد کاملی وجود ندارد. این بدان معناست که باید در تصمیم‌گیری هایمان واقع بین باشیم.کارشناسان تصمیم سازی گاهی اوقات در توصیف امر تصمیم‌گیری از اصطلاح "زندگی و مرگ" استفاده می کنند. این که من در حال حاضر تصمیمی برای سرمایه‌گذاری در مورد کاری که شرکتم باید انجام دهد می‌گیرم یا تصمیم می‌گیرم که گروه من چه کارهایی را انجام دهد، به چارچوب تصمیم‌گیری من برمی‌گردد. رهبری یک گروه به تصمیم‌گیری برمی گردد و مراحلی را که برای رسیدن به بهترین تصمیم ممکن استفاده می کند، آشکار می کند.در این مسیر، نخستین گام جمع آوری داده هاست. جمع آوری داده های مناسب برای تصمیم‌گیری آگاهانه که به نفع گروه باشد، موضوعی کلیدی است. معمولاً افراد تمایل دارند به سمت افراد همفکر جذب شوند. اما این می تواند شما را در مضیقه قرار دهد زیرا از یادگیری از کسانی که تجربیات و جهان بینی متفاوتی دارند باز می مانید. کارشناسان بر اهمیت ایجاد گروهی از افراد که مانند شما فکر نمی کنند، تاکید می کنند. این امر به شما کمک می کند تا برنامه ریزی کنید که چگونه با بدترین سناریوها مقابله کنید و در همان حال مطمئن شوید که نقاط کور در هر تصمیمی که می گیرید پوشش داده شده اند.پیش از هر کار باید زمان تصمیم‌گیری خودتان را مشخص کنید. به عنوان رهبر یک گروه، باید بدانید که زمان در تصمیم‌گیری عامل بسیار مهمی است. اولین تصمیم این است که می خواهید چه زمانی تصمیم خود را بگیرید. این چیزی است که بیشتر افراد اشتباه می کنند. گاهی اوقات شما روزها برای جمع آوری داده ها فرصت دارید، در حالی که گاهی اوقات برای تصمیم‌گیری درباره چیزی فقط 30 ثانیه فرصت دارید.در چنین مواردی مهم است که بدانیم چه زمانی باید تصمیم بگیریم و پای آن تصمیم بایستیم. گاهی حتی می توانید تصمیم بگیرید که تصمیم‌گیری را به تعویق بیندازید. دانستن این که چه زمانی در بهترین شرایط برای تصمیم‌گیری هستید، نیاز به تجربه دارد. درست است که دریافت اطلاعات بسیار مهم است، اما مواقعی وجود دارد که باید به طور غریزی عمل کنید. غریزه واقعاً مجموعه‌ای از تجربیات است که نمی‌توانید آن ها را کاملاً متبلور کنید، اما منطق را از آن ها استخراج می‌کنید.مهمترین نکته این است که زیاد منتظر نمانید زیرا بهره برداری درست از زمان بسیار مهم است. زمانی که برای مدتی طولانی دچار تردید می شوید، تأثیر تصمیم شما می تواند کاهش یابد. به عنوان رهبر یک گروه باید سازگار و آماده تغییر باشید. عیوب خود را بپذیرید. گاهی اوقات، تصمیم ها می توانند نتیجه معکوس داشته باشند و به ضرر منجر شوند. در چنین مواقعی، لازم است پیش از ادامه مسیر، مسیر خود را اصلاح کنید. بسیار مهم است که برای اعتراف به شکست‌های خود متواضع باشیم.بسیاری از رهبران ارشد هنگام تصمیم‌گیری، اجازه مقابله با نفس را به خودشان نمی دهند. آن ها گمان می کنند که تغییر مسیر آن ها را بد جلوه می دهد. حال آن که می توانند به راحتی به خودشان بگویند: "اطلاعات جدیدی وجود دارد، اجازه دهید دوباره ارزیابی کنم." تغییر مسیر نشانه ضعف رهبر یک گروه نیست، بلکه نشانه خردمندی اوست. این نشانه ای از نهایت درایت رهبری است، زیرا نشانه صداقت شماست و نیازی نیست که در مقابل همکارانتان خوب به نظر برسید. در عوض، با این کار شما سازمان را مقدم بر خود قرار می دهید و کار درست را انجام می دهید. تمایل به اعتراف به اشتباه و تصحیح مسیر جایگاه شما را در نظر همکارانتان ارتقا می دهد. آن ها تشخیص می دهند که شما بهترین ها را برای همه می خواهید و به نوبه خود بهترین ها را به نمایش خواهند گذاشت. رهبری معتبر همچنین شامل صادق بودن در مورد نقاط ضعف است. تنها با آگاهی از نقاط ضعف است که می-توانید بهترین تصمیم ها را برای خودتان و گروه تحت رهبری تان بگیرید.

تصمیم سازی