تصمیم سازی | Decision Making

نکاتی برای تصمیم گیری درست

تصمیم,تصمیم درست,تصمیم گیری درست,تصمیم گیری,تصمیم سازی,ذهن,انرژی,انرژی ذهنی,روش تصمیم گیری,

تصمیم های ما مسیر زندگی ما را تعیین می کنند و با هر تصمیم بخش دیگری از زندگی یا حرفه خود را می سازیم. پژوهش های نوین نشان می دهند که ما روزانه (از لحظه ای که بی

نکاتی برای تصمیم گیری درست

نکاتی برای تصمیم گیری درست 132

تصمیم های ما مسیر زندگی ما را تعیین می کنند و با هر تصمیم بخش دیگری از زندگی یا حرفه خود را می سازیم. پژوهش های نوین نشان می دهند که ما روزانه (از لحظه ای که بیدار می شویم تا هنگام شب و زمان خواب) حدود 35000 تصمیم می گیریم. البته بخش قابل توجهی از این تصمیم ها به شکل ناخودآگاه در ذهن ما گرفته می شوند. اما اگر می خواهید بدانید برای تصمیم هایی که به شکل آگاهانه یعنی با اراده و تمرکز ذهن گرفته می شوند، به چه نکاتی باید توجه داشته باشید، این مقاله کوتاه را بخوانید. 1. با "آینده خودتان" گپ بزنید.دکتر مارگی وارل، نویسنده کتاب علامت گذاری کنید، خوانندگان کتابش را تشویق می کند که خود را در 100 سالگی تصور کنند. به بیان ساده تر، شما چه توصیه ای می توانید به خود بزرگترتان ارائه بدهید؟ از چه کاری که سالها بعد انجام نداده اید پشیمان می شوید؟ بررسی خودتان میتواند به شما کمک کند تا با شجاعت و شفافیت بیشتری تصمیمگیری کنید.2. به معنای واقعی کلمه به احساسات خود اعتماد کنید.پژوهش های روانشناسی نشان می دهند که احساسات بر بدن ما تأثیر می گذارند. همان گونه که به یک تصمیم کلیدی می اندیشید، نه تنها با سر، بلکه با قلب و احساس خود نیز آن را بررسی کنید. هر احساس مثبت یا منفی می تواند بینش خوبی در مورد آن چه برای شما مناسب است ارائه دهد.3. صبح های خود را ساده کنید.هر تصمیم بزرگ یا کوچک هزینه ای دارد و کمترین هزینه آن صرف انرژی ذهنی است. اگر فردا یک آزمون میان ترم یا ارائه شفاهی دارید و می خواهید انرژی ذهنی ارزشمند خود را حفظ کنید، سعی کنید شب زودتر بخوابید تا صبح با استراحت کافی از خواب برخیزید. به گفته آریانا هافینگتون، شما می توانید با برنامه ریزی برای صبحانه خود، از صبحانه گرفته تا انتخاب جوراب، در مصرف انرژی ذهنی صرفه جویی کنید.4. در صورت تردید، تصمیم خود را بنویسید.اگر در تنگنای زمانی هستید، تلاش برای حل همه چیز در مدتی کوتاه میتواند ذهنتان را تحت فشار بیشتری قرار دهد. اگر ذهن شما دچار وقفه یا تردید شد، قلم را به دست بگیرید و شروع به نوشتن افکار خود کنید. نوشتن انتخابهای شما را ملموس میکند، به شما کمک میکند بهترین مسیر پیش رو را تجسم کنید، و به شما امکان میدهد درباره خودتان و آن چه میخواهید بیشتر بدانید.با در نظر گرفتن و کاربرد این چهار نکته می توانید تصمیم های بهتری بگیرید.

تصمیم سازی