تصمیم‌سازی | Decision Making

برآیند تصمیم گیری

تصمیم,کیفیت تصمیم,فرآیند تصمیم گیری,برآیند تصمیم گیری,ارزیابی تصمیم,ارزیابی کیفیت تصمیم,تصمیم گیری استراتژیک,تصمیم سازی,

نوشته: بن کسنوچاترجمه: گروه مترجمان پایگاه دانش تصمیم سازی در حال حاضر رابرت روبین شاید محبوب‌ترین مرد جهان نباشد، اما من همچنان فلسفه‌های تصمیم‌گیری او را که در کتاب خاطرات فوق&zw

برآیند تصمیم گیری

ارزیابی کیفیت تصمیم بر اساس فرآیند نه برآیند

نوشته: بن کسنوچا
ترجمه: گروه مترجمان پایگاه دانش تصمیم سازیدر حال حاضر رابرت روبین شاید محبوب‌ترین مرد جهان نباشد، اما من همچنان فلسفه‌های تصمیم‌گیری او را که در کتاب خاطرات فوق‌العاده‌اش در "دنیای نامشخص: انتخاب‌های سخت از وال استریت تا واشنگتن" بیان شده است، تحسین می‌کنم. اخیراً ونچر هکس از سخنرانی های آغازین روبین این گونه نقل قول کرده است:"تصمیم‌ها صرفاً بر اساس نتایجی که تولید می‌کنند قضاوت می‌شوند." اما من معتقدم که آزمون درست باید بر کیفیت تصمیم گیری تمرکز کند...

سه شنبه 04 مرداد 1401 200 ادامه مطلب

تصمیم سازی