تصمیم‌سازی | Decision Making

بررسی ادبیات

آینده پژوهی,آینده نگری,آینده نگاری,تاریخ علم,فلسفه علم,تاریخ آینده پژوهی,سوابق آینده پژوهان,رشته آینده پژوهی,آینده آینده پژوهی,علوم میان رشته ای,علوم چندرشته ای,آینده علم,علوم اجتماعی,گرایش های علوم اجتماعی,آینده اندیشی,تاریخچه گسترش,بررسی ادبیات,پژوهش,ادبیات پژوهش,آینده پژوهان,

عنوان مقاله انگلیسی:The Story of Futures Studies: An Interdisciplinary Field Rooted in Social Sciences   عنوان مقاله به فارسی:حکایت آینده پژوهی: حوزه ای میان رشته ای که در علوم اجتماعی ریشه دار

بررسی ادبیات

دانلود مقاله ترجمه شده درباره تاریخچه آینده پژوهی

عنوان مقاله انگلیسی:
The Story of Futures Studies: An Interdisciplinary Field Rooted in Social Sciences

 

عنوان مقاله به فارسی:
حکایت آینده پژوهی: حوزه ای میان رشته ای که در علوم اجتماعی ریشه دارد

 

موضوعات مقاله:
آینده پژوهی، آینده نگری، آینده نگاری، تاریخ علم، فلسفه علم، تاریخ آینده پژوهی، سوابق آینده پژوهان، رشته آینده پژوهی، آینده آینده پژوهی، علوم میان رشته ای، علوم چندرشته ای، آینده علم، علوم اجتماعی، گرایش های علوم اجتماعی

 

کلید واژه ها:
آینده پژوهی، آینده نگری، آینده اندیشی، تاریخچه گسترش، بررسی ادبیات

 

نویسندگان:
Tamás Kristóf and Erzsébet Nováky

 

عنوان ژورنال:
Social Sciences

 

سال انتشار: 2023

 

متن انگلیسی این مقاله در 16 صفحه با فرمت پی دی اف (PDF) و ترجمه فارسی آن در 38 صفحه با فرمت ورد (Word) قابل دانلود است. 

مقاله دارای 1 نمودار است که جزئیات آن با دقت و به طور کامل ترجمه شده است.

چهارشنبه 17 آبان 1402 243 ادامه مطلب

تصمیم سازی