تصمیم‌سازی | Decision Making

تصمیم‌گیری فردی

تصمیم,تصمیم‌گیری,انتخاب,گزینش,تصمیم سازی,تحلیل تصمیم,روان‌شناسی تصمیم‌گیری,نظریه های تصمیم‌گیری,مدل های تصمیم‌گیری,تجزیه و تحلیل تصمیم‌گیری,منطق تصمیم‌گیری,تصمیم‌گیری فردی,مقاله ترجمه شده,دانلود مقاله ترجمه شده,دانلود ترجمه,ترجمه آماده,

عنوان مقاله انگلیسی:Psychology of Decision Making   عنوان مقاله به فارسی:روان‌شناسی تصمیم‌گیری   موضوعات مقاله:روان‌شناسی، تصمیم‌گیری، روان‌شناسی تصمیم‌گیری

تصمیم‌گیری فردی

دانلود مقاله ترجمه شده درباره روان‌شناسی تصمیم‌گیری

عنوان مقاله انگلیسی:
Psychology of Decision Making

عنوان مقاله به فارسی:
روان‌شناسی تصمیم‌گیری

موضوعات مقاله:
روان‌شناسی، تصمیم‌گیری، روان‌شناسی تصمیم‌گیری، نظریه های تصمیم‌گیری، منطق تصمیم‌گیری، تحلیل تصمیم، تصمیم‌گیری فردی 

نویسنده:
Joop van der Pligt 

عنوان اصلی نشریه:
International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences

سال انتشار: 2015

متن انگلیسی این مقاله در 7 صفحه با فرمت پی دی اف (PDF) و ترجمه فارسی آن در 17 صفحه با فرمت ورد (Word) قابل دانلود است.
مقاله دارای یک نمودار است که با دقت به فارسی ترجمه شده و همراه متن ترجمه ارائه شده است.

یکشنبه 06 اسفند 1402 124 ادامه مطلب

تصمیم سازی