تصمیم‌سازی | Decision Making

تصمیم سازی جمعی

ترجمه,ترجمه مقاله,مقاله,مقاله ترجمه شده,دانلود,دانلود مقاله,دانلود ترجمه,تصمیم گیری,تصمیم سازی,سبک تصمیم گیری,روش تصمیم گیری,تصمیم گیری گروهی,تصمیم سازی جمعی,توانایی های شناختی,شناخت گروهی,کارکرد گروهی,دانش گروهی,توانایی شناختی گروهی,

عنوان مقاله انگلیسی:Group decision performance: The predictive role of decision making styles and cognition   عنوان مقاله به فارسی:کارکرد تصمیم گیری گروهی: نقش پیش بینی کننده سبک های تصمیم گیری

تصمیم سازی جمعی

دانلود مقاله ترجمه شده درباره تصمیم گیری گروهی و سبک های تصمیم گیری

عنوان مقاله انگلیسی:
Group decision performance: The predictive role of decision making styles and cognition

 

عنوان مقاله به فارسی:
کارکرد تصمیم گیری گروهی: نقش پیش بینی کننده سبک های تصمیم گیری و شناخت

 

موضوعات مقاله:
تصمیم گیری، تصمیم سازی، سبک تصمیم گیری، روش تصمیم گیری، تصمیم گیری گروهی، تصمیم سازی جمعی، توانایی های شناختی، شناخت گروهی 

 

کلید واژه ها:
سبک تصمیم گیری، کارکرد گروهی، دانش گروهی، توانایی شناختی گروهی

 

نویسندگان:
Meghan Strang, Michael Miller, Raymond Hill, John Elshaw

 

عنوان ژورنال:
Personality and Individual Differences

 

سال انتشار: 2023

 

متن انگلیسی این مقاله در 6 صفحه با فرمت پی دی اف (PDF) و ترجمه فارسی آن در 30 صفحه با فرمت ورد (Word) قابل دانلود است. 

شنبه 11 آذر 1402 169 ادامه مطلب

تصمیم سازی