تصمیم‌سازی | Decision Making

تصمیم های مدیریتی

آموزش,دستنامه,درسنامه,جزوه,جزوه آموزشی,دانلود,دانلود رایگان,تصمیم,تصمیم سازی,تصمیم گیری,سازمان,تصمیم گیری سازمانی,انواع تصمیم گیری,مدل های تصمیم گیری,فنون تصمیم گیری,مراجع تصمیم گیری,سطوح سازمانی,الگوهای تصمیم گیری,تصمیم های مدیریتی,عوامل مؤثر در تصمیم گیری,

آموزش,دستنامه,درسنامه,جزوه,جزوه آموزشی,دانلود,دانلود رایگان,تصمیم,تصمیم سازی,تصمیم گیری,سازمان,تصمیم گیری سازمانی,انواع تصمیم گیری,مدل های تصمیم گیری,فنون تصمیم گیری,مراجع تصمیم گیری,سطوح سازمانی,الگو

تصمیم های مدیریتی

آینده‌نگاری اختلال زیست‌محیطی در بندرها

این پژوهش چگونگی کاربرد روش‌های آینده‌نگاری را برای رسیدگی کارآمد به اختلال‌های زیست محیطی در بنادر نشان می‌دهد. پژوهش حاضر با ارائه پیش‌زمینه‌ای از موضوع مورد بررسی، سرچشمه، ساختار سازمانی، اهداف اصلی، شیوه‌نامه‌های اجرایی و سازوکار‌های پاسخگویی را تشریح می‌کند.

پنجشنبه 20 اردیبهشت 1403 341 ادامه مطلب
دانلود رایگان جزوه آموزشی تصمیم گیری سازمانی

این جزوه آموزشی به تشریح این مطالب پرداخته است: مفاهیم تصمیم، تصمیم گیری، سازمان و تصمیم گیری سازمانی؛ انواع تصمیم گیری؛ انواع مدل ها و شیوه های تصمیم گیری؛ تکنیک ها و فنون تصمیم گیری سنتی و جدید؛ انواع مراجع تصمیم گیری سازمانی با توجه به سطوح سازمانی؛ انواع الگوهای تصمیم گیری فردی و گروهی؛ انواع تصمیم های مدیریتی؛ و عوامل مؤثر در فرآیند تصمیم گیری.برای دانلود جزوه به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

شنبه 15 مرداد 1401 617 ادامه مطلب

تصمیم سازی