تصمیم سازی | Decision Making

تفاوت تصمیم گیری و تصمیم سازی

تصمیم,تصمیم گیری,تصمیم سازی,تفاوت تصمیم گیری و تصمیم سازی,دانش تصمیم,علم تصمیم,مبانی تصمیم گیری,اصول تصمیم سازی,سازمان,تصمیم سازی سازمانی,تصمیم گیری سازمانی,

تصمیم گیری و تصمیم سازی دو اصطلاحی هستند که بیشتر اوقات به جای یکدیگر به کار می روند، اما معانی متفاوتی دارند. تصمیم سازی به فرآیند شکل گیری یک تصمیم اشاره دارد، در حالی که تصمیم گیری به اقدام یا اجرا

تفاوت تصمیم گیری و تصمیم سازی

تفاوت تصمیم گیری و تصمیم سازی

تصمیم گیری و تصمیم سازی دو اصطلاحی هستند که بیشتر اوقات به جای یکدیگر به کار می روند، اما معانی متفاوتی دارند. تصمیم سازی به فرآیند شکل گیری یک تصمیم اشاره دارد، در حالی که تصمیم گیری به اقدام یا اجرای یک تصمیم اشاره دارد. درک تفاوت این دو اصطلاح در هر سازمانی بسیار مهم است، زیرا می تواند به تصمیم گیری موثر کمک می کند و به نتایج مثبتی برای سازمان و ذینفعان آن بینجامد.

شنبه 23 اردیبهشت 1402 0 193 ادامه مطلب

تصمیم سازی