تصمیم‌سازی | Decision Making

توهم کنترل

تصمیم,تصمیم گیری,تصمیم سازی,تحلیل مسئله,تحلیل تصمیم,علم تصمیم,هنر تصمیم گیری,تصمیم گیری درست,هنر شفاف اندیشیدن,شفاف اندیشیدن,رولف دوبلی,فرایند تصمیم گیری,خطاهای شناختی,خطاهای اجتماعی,توهم کنترل,بهبود تصمیم گیری,ارزیابی تصمیم,عادل فردوسی پور,بهزاد توکلی,علی شهروز,

کتاب \"هنر شفاف اندیشیدن\" نوشته رولف دوبلی، به بررسی روش‌هایی برای بهبود فرایند تصمیم‌گیری و افزایش کیفیت تصمیم‌گیری‌های گروهی می‌پردازد. در این کتاب، دوبلی به بررسی روش‌ه

توهم کنترل

معرفی کتاب: هنر شفاف اندیشیدن

کتاب "هنر شفاف اندیشیدن" نوشته رولف دوبلی، به بررسی روش‌هایی برای بهبود فرایند تصمیم‌گیری و افزایش کیفیت تصمیم‌گیری‌های گروهی می‌پردازد. در این کتاب، دوبلی به بررسی روش‌هایی برای شفاف سازی فرایند تصمیم‌گیری و ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری‌های گروهی می‌پردازد. نکات مهمی که در این کتاب بررسی شده است عبارتند از: شناسایی و رفع خطاهای ذهنی در فرایند تصمیم‌گیری، شفاف سازی فرایند تصمیم‌گیری، ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری‌های گروهی، توجه به جزئیات و اطلاعات کم، توجه به تأثیرات طولانی مدت تصمیم های گروهی.

یکشنبه 21 آبان 1402 270 ادامه مطلب

تصمیم سازی