تصمیم‌سازی | Decision Making

تکنیک دماتل

تصمیم,تصمیم گیری,تکنیک تصمیم گیری,تکنیکهای تصمیم گیری,فنون تصمیم گیری,اصول تصمیم سازی,روش تصمیم گیری,روشهای تصمیم گیری,تکنیک دماتل,تکنیک دیماتل,روش دماتل,روش دیماتل,دانش تصمیم,علم تصمیم,تصمیم گیری چند معیاره,ماتریس تصمیم,DMATEL,

آزمایشگاه آزمون و ارزیابی تصمیم گیری یا به اختصارDMATEL، تکنیکی است که معمولاً در تصمیم گیری برای ارزیابی گزینه های جایگزین با در نظر گرفتن چندین معیار استفاده می شود. این تکنیک در دهه 1970 توسط توماس

تکنیک دماتل

آشنایی با تکنیک تصمیم گیری DMATEL

آزمایشگاه آزمون و ارزیابی تصمیم گیری یا به اختصارDMATEL، تکنیکی است که معمولاً در تصمیم گیری برای ارزیابی گزینه های جایگزین با در نظر گرفتن چندین معیار استفاده می شود. این تکنیک در دهه 1970 توسط توماس ساعتی که یک ریاضیدان و مشاور تجاری بود، ابداع شد. تکنیک DMATEL به شکل گسترده در زمینه های گوناگون مانند تجارت، مهندسی و علوم اجتماعی به کار می رود. این تکنیک برای ارزیابی تصمیم های گوناگون مانند انتخاب تأمین کننده، انتخاب مکان برای یک کسب و کار جدید و انتخاب بهترین نامزد برای یک شغل مورد بهره برداری قرار گرفته است. این مقاله تکنیک DMATEL، کاربردها و مزایای آن را مورد بحث قرار خواهد داد.

دوشنبه 25 اردیبهشت 1402 477 ادامه مطلب

تصمیم سازی