تصمیم‌سازی | Decision Making

حل مسائل سازمانی

کتاب,کتاب دانشگاهی,هندبوک,دستانامه,حل مسئله,سازمان,مدریت,طراحی سازمان,طراحی سازمانی,تغییر,تغییر سازمانی,حل مسائل سازمانی,دانش سازمانی,سازمان یادگیرنده,سازمانهای یادگیرنده,ساختار سازمان,ساختار سازمانی,حل مسئله داده محور,حل مسئله بر پایه شواهد,

چکیدهکتاب «حل مسئله در سازمان‌ها» (Problem Solving in Organizations) نوشته جوآن ارنست ون آکن و هانس برندز، که توسط انتشارات دانشگاه کمبریج در سال 2018 منتشر شد، کتابی جذاب و مبتنی بر

حل مسائل سازمانی

معرفی کتاب: حل مسئله در سازمان‌ها

کتاب «حل مسئله در سازمان‌ها» (Problem Solving in Organizations) نوشته جوآن ارنست ون آکن و هانس برندز، که توسط انتشارات دانشگاه کمبریج در سال 2018 منتشر شد، کتابی جذاب و مبتنی بر شواهد علمی است. این کتاب یک راهنمای روش‌شناختی را به دانشجویان رشته های مدیریت و بازرگانی ارائه می‌کند. کتاب «حل مسئله در سازمان‌ها» راه‌های فکر کردن، ارزیابی، اقدام و حل مسائل سازمانی را بررسی می‌کند. 

دوشنبه 06 آذر 1402 191 ادامه مطلب

تصمیم سازی