تصمیم‌سازی | Decision Making

شمول اجتماعی

ترجمه,مقاله,مقاله ترجمه شده,دانلود,دانلود مقاله ترجمه شده,مقاله ترجمه شده درباره کارآفرینی,مقاله ترجمه شده درباره استارت آپ,مقاله ترجمه شده درباره استارت آپ ها,استارت آپ,اعتبارسنجی,ظرفیت‌سازی,معیارهای تصمیم‌گیری,عوامل تعیین‌کننده,کارآفرینی,زیست‌بوم کارآفرینی,نوآفرین کارآفرین,نوآفرینی,شمول اجتماعی,سرمایه گذاری,تصمیم سازی,

عنوان مقاله انگلیسی:  Validation of Decision Criteria and Determining Factors Importance in Advocating for Sustainability of Entrepreneurial Startups towards Social Inclusion and Capacity Buildi

شمول اجتماعی

مقاله ترجمه شده درباره معیارهای تصمیم‌گیری در کارآفرینی و استارت آپ ها

عنوان مقاله انگلیسی:

 
Validation of Decision Criteria and Determining Factors Importance in Advocating for Sustainability of Entrepreneurial Startups towards Social Inclusion and Capacity Building

 

عنوان مقاله به فارسی:
اعتبارسنجی معیارهای تصمیم‌گیری و تعیین اهمیت عوامل آن در پشتیبانی از پایداری نوآفرینان کارآفرین و در راستای شمول و ظرفیت‌سازی اجتماعی

 

موضوعات مقاله:
استارت آپ، تصمیم‌گیری، تصمیم‌گیری چندمعیاره، تصمیم‌سازی، نوآفرینی، کارآفرینی،توسعه پایدار، پایداری، ظرفیت‌سازی، ظرفیت‌سازی اجتماعی  

 

کلید واژه ها:
استارت آپ، اعتبارسنجی، ظرفیت‌سازی، معیارهای تصمیم‌گیری، عوامل تعیین‌کننده، کارآفرینی، زیست‌بوم کارآفرینی، نوآفرین کارآفرین، شمول اجتماعی

پنجشنبه 02 فروردین 1403 88 ادامه مطلب

تصمیم سازی