تصمیم‌سازی | Decision Making

فرآیند تحلیل سلسله مراتبیExpert Choice

کتاب,کتاب تصمیم گیری,کتاب تصمیم سازی,اصول تصمیم گیری,اصول تصمیم سازی,تصمیم سازی حرفه ای,تصمیم گیری حرفه ای,تصمیم سازی تخصصی,مبانی تصمیم گیری,مبانی تصمیم سازی,دانش تصمیم,دانش تصمیم گیری,علم تصمیم,علم تصمیم گیری,محاسبه نرخ ناسازگاری,سیستم‌های غیر خطی,تصمیم‌گیری گروهی,فرآیند تحلیل سلسله مراتبیExpert Choice,AHP,

عنوان اصلی: فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) سال انتشار: 1379 نویسنده: حسن قدسی‌پور ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر تعداد صفحات: 222 شابک: 9789644630569 چکیده:این کتاب در نه فصل ساز

فرآیند تحلیل سلسله مراتبیExpert Choice

معرفی کتاب تخصصی: فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

عنوان اصلی: فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)سال انتشار: 1379نویسنده: حسن قدسی‌پورناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیرتعداد صفحات: 222شابک: 9789644630569چکیده:
این کتاب در نه فصل سازماندهی شده است. نویسنده کتاب نخست توضیحاتی را درباره مفاهیم اصلی و مراحل محاسباتی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ارائه داده است. سپس، از نحوه ساختن و تحلیل این فرآیند سخن به میان آورده است. مطالب کتاب شامل این موضوعات است: محاسبه نرخ ناسازگاری، سیستم‌های غیر خطی یا شبکه‌ها، تصمیم‌گیری گروهی به کمک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، تلفیق فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و نحوه استفاده از نرم افزار Expert Choice.

چهارشنبه 12 مرداد 1401 265 ادامه مطلب

تصمیم سازی