تصمیم‌سازی | Decision Making

فرآیند شبکه عصبی

تصمیم,تصمیم گیری,تصمیم سازی,توماس ال. ساعتی,دانشمند,دانش تصمیم,علم تصمیم,تصمیم گیری علمی,تحقیق در عملیات,تحقیق عملیاتی,تصمیم گیری چند معیاره,تصمیم گیری چند شاخصه,فرآیند تحلیل سلسله مراتبی,AHPتجزیه و تحلیل تصمیم,فرآیند شبکه تحلیلی,ANPریاضی,فرآیند شبکه عصبی,NNPبرنامه ریزی خطی,برنامه ریزی غیرخطی,

توماس ال. ساعتی استاد عراقی الاصل ممتاز در دانشگاه پیتسبورگ بود. او در دانشکده تحصیلات تکمیلی تجارت جوزف ام. کاتز آن دانشگاه تدریس می کرد. توماس ال. ساعتی روز 18 ژوئیه در سال 1926 در شهر موصل عراق متو

فرآیند شبکه عصبی

آشنایی با دانشمندان تصمیم: توماس ال. ساعتی

توماس ال. ساعتی استاد عراقی الاصل ممتاز در دانشگاه پیتسبورگ بود. او در دانشکده تحصیلات تکمیلی تجارت جوزف ام. کاتز آن دانشگاه تدریس می کرد. توماس ال. ساعتی روز 18 ژوئیه در سال 1926 در شهر موصل عراق متولد شد و پس از یک سال مبارزه با بیماری سرطان در 14 آگوست 2017 درگذشت.

شنبه 27 آبان 1402 89 ادامه مطلب

تصمیم سازی