تصمیم‌سازی | Decision Making

فرایندهای هسته ای

تحقیق,پژوهش,پایان نامه,دلفی,دلفی فازی,برون سپاری,نمونه پایان نامه,پایان نامه کارشناسی ارشد,تصمیم,تصمیم گیری,تصمیم گیری گروهی,استراتژی,ارزیابی,ارزیابی عملکرد,راهبرد,فرایند,فرایندهای هسته ای,فرایندهای غیرهسته ای,شرکت ایران شرق,دانشگاه صنعتی شاهرود,

عنوان پایان نامه:تدوین استراتژی برون سپاری در بازه های زمانی بر اساس تصمیم گیری گروهی (مطالعه موردی: شرکت لوازم خانگی ایران شرق)   نویسنده:علی ایروانی   چکیده:امروزه در دنیای کسب‌وک

فرایندهای هسته ای

تصمیم سازی