تصمیم‌سازی | Decision Making

فناوریهای نوین

پایان نامه,تکنولوژی,تز,تز دکتری,تز دکترا,تصمیم,تصمیم گیری,تصمیم سازی,فناوری,فناوریهای نوین,یادگیری تقویتی,رانندگی خودمختار,عدم قطعیت,عدم قطعیت معرفتی,عدم قطعیت شناختی,شبکه های عصبی,تصمیم گیری تاکتیکی,تصمیم سازی تاکتیکی,درخت مونت کارلو,

عنوان نسخه انگلیسی پایان نامه: Decision-Making in Autonomous Driving using Reinforcement Learning ترجمه عنوان پایان نامه به فارسی: تصمیم گیری در رانندگی خودمختار با استفاده از یادگیری تقویتی مقط

فناوریهای نوین

دانلود پایان نامه درباره تصمیم گیری

عنوان نسخه انگلیسی پایان نامه: Decision-Making in Autonomous Driving using Reinforcement Learningترجمه عنوان پایان نامه به فارسی: تصمیم گیری در رانندگی خودمختار با استفاده از یادگیری تقویتیمقطع تحصیلی: دکتراسال انتشار: 2021ناشر: دانشگاه صنعتی چالمرز سوئد (Chalmers University of Technology)چکیده: موضوع اصلی این پایان نامه که به زبان انگلیسی منتشر شده است، تصمیم گیری تاکتیکی برای رانندگی خودمختار است. یک وسیله نقلیه خودران باید بتواند مجموعه متنوعی از محیط‌ها و موقعیت‌های ترافیکی را مدیریت کند. تعیین دستی یک رفتار مناسب برای هر سناریو امری دشوار است. از این رو در این پایان نامه راهبرد یادگیری محور در نظر گرفته شده است که نگرش متفاوتی را بر اساس یادگیری تقویتی (RL) معرفی می کند.برای دانلود این پایان نامه به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

یکشنبه 23 مرداد 1401 117 ادامه مطلب

تصمیم سازی