تصمیم‌سازی | Decision Making

مدیریت آموزش

استراتژی,راهبرد,رهبری,رهبری استراتژیک,رهبری راهبردی,مدیریت,مدیریت استراتژیک,مدیریت راهبردی,رهبری آموزشی,مدیریت آموزش,رهبری نهادهای آموزشی,مدیریت مؤسسات آموزشی,مسائل رهبری در سازمانهای آموزشی,چالش های رهبری مؤسسات آموزشی,چالش های مدیریتی مؤسسات آموزشی,حل مسائل و چالش های رهبری مؤسسات آموزشی,مؤسسات آموزشی در اندونزی,اجرا,تئوری رهبری,مقاله ترجمه شده,

استراتژی,راهبرد,رهبری,رهبری استراتژیک,رهبری راهبردی,مدیریت,مدیریت استراتژیک,مدیریت راهبردی,رهبری آموزشی,مدیریت آموزش,رهبری نهادهای آموزشی,مدیریت مؤسسات آموزشی,مسائل رهبری در سازمانهای آموزشی,چالش های

مدیریت آموزش

دانلود مقاله ترجمه شده درباره برنامه و مدیریت استراتژیک

عنوان مقاله انگلیسی:
Launching the strategic plan: a critical but missing piece of strategic management education and practice

 

عنوان مقاله به فارسی:
اجرای برنامه راهبردی: بخشی مهم اما مفقود در آموزش و اجرای مدیریت راهبردی

 

موضوعات مقاله:
استراتژی، راهبرد، مدیریت، مدیریت استراتژیک، مدیریت راهبردی، آموزش مدیریت، مدیریت آموزش، مدیریت اجرایی، برنامه استراتژیک، برنامه راهبردی 

 

نویسنده:
Kenneth D. Cory

 

عنوان ژورنال:
STRATEGY & LEADERSHIP

 

سال انتشار: 2023

 

متن انگلیسی این مقاله در 6 صفحه با فرمت پی دی اف (PDF) و ترجمه فارسی آن در 10 صفحه با فرمت ورد (Word) قابل دانلود است.
مقاله دارای یک نمودار است که با دقت و جزئیات کامل به فارسی ترجمه شده و در قالب یک فایل پاورپوینت و یک فایل تصویری طراحی و به همراه ترجمه ارائه شده است.

سه شنبه 28 آذر 1402 85 ادامه مطلب
دانلود مقاله ترجمه شده درباره رهبری مؤسسات آموزشی

عنوان مقاله انگلیسی:
Leadership Strategies In Overcoming Educational Problems

 

عنوان مقاله به فارسی:
راهبردهای رهبری در غلبه بر مشکلات آموزشی

 

موضوعات مقاله:
استراتژی، راهبرد، رهبری، رهبری استراتژیک، رهبری راهبردی، مدیریت، مدیریت استراتژیک، مدیریت راهبردی، رهبری آموزشی، مدیریت آموزش، رهبری نهادهای آموزشی، مدیریت مؤسسات آموزشی، مسائل رهبری در سازمانهای آموزشی، حل مسائل و چالش های رهبری مؤسسات آموزشی، مؤسسات آموزشی در اندونزی 

 

کلید واژه ها:
راهبرد، اجرا، تئوری رهبری

 

نویسندگان:
Hini Fatimah, Syahrani

 

عنوان ژورنال:
Indonesian Journal of Education

 

سال انتشار: 2022

 

متن انگلیسی این مقاله در 9 صفحه با فرمت پی دی اف (PDF) و ترجمه فارسی آن در 14 صفحه با فرمت ورد (Word) قابل دانلود است.

شنبه 18 آذر 1402 255 ادامه مطلب

تصمیم سازی