تصمیم‌سازی | Decision Making

وسایل نقلیه سنگین

ترجمه,مقاله,مقاله ترجمه شده,استراتژی های رهبری,تصمیم های مدیریتی,فرهنگ ایمنی,سازمان های حمل و نقل,رهبری سازمانی,مدیریت استراتژیک,مدیریت,تصمیم سازی,تصمیم گیری,حمل و نقل,ترابری,ایمنی,ایمنی حمل و نقل,ایمنی جاده ای,وسایل نقلیه سنگین,

  موضوعات تحقیق:آینده‌نگاری، آینده‌نگری، آینده‌پژوهی، مدیریت، مدیریت بنادر، مدیریت محیط زیست، توسعه پایدار، پایداری، زیست‌بوم، محیط زیست، محیط زیست دریایی، امور بنادر  

وسایل نقلیه سنگین

آینده‌نگاری اختلال زیست‌محیطی در بندرها

این پژوهش چگونگی کاربرد روش‌های آینده‌نگاری را برای رسیدگی کارآمد به اختلال‌های زیست محیطی در بنادر نشان می‌دهد. پژوهش حاضر با ارائه پیش‌زمینه‌ای از موضوع مورد بررسی، سرچشمه، ساختار سازمانی، اهداف اصلی، شیوه‌نامه‌های اجرایی و سازوکار‌های پاسخگویی را تشریح می‌کند.

پنجشنبه 20 اردیبهشت 1403 308 ادامه مطلب

تصمیم سازی