تصمیم‌سازی | Decision Making

پیامد تصمیم

تصمیم سازی,گزینه,بهترین گزینه,پیامد تصمیم,گزینه های تصمیمی,

تصمیم گیری به فرایندی گفته می‌شود که در آن فرد یا گروهی از افراد، با توجه به اطلاعات موجود و با توجه به هدفی که می‌خواهند دست یابند، یکی از گزینه‌های موجود را انتخاب می‌کنند. تصمیم

پیامد تصمیم

تصمیم سازی چیست و چه تعریفی دارد؟

تصمیم گیری به فرایندی گفته می‌شود که در آن فرد یا گروهی از افراد، با توجه به اطلاعات موجود و با توجه به هدفی که می‌خواهند دست یابند، یکی از گزینه‌های موجود را انتخاب می‌کنند. تصمیم گیری می‌تواند در موارد مختلفی از جمله زندگی شخصی، مدیریت، سیاست، اقتصاد و ... رخ دهد.

سه شنبه 01 تیر 1395 873 ادامه مطلب

تصمیم سازی