تصمیم‌سازی | Decision Making

چالش های رهبری مؤسسات آموزشی

استراتژی,راهبرد,رهبری,رهبری استراتژیک,رهبری راهبردی,مدیریت,مدیریت استراتژیک,مدیریت راهبردی,رهبری آموزشی,مدیریت آموزش,رهبری نهادهای آموزشی,مدیریت مؤسسات آموزشی,مسائل رهبری در سازمانهای آموزشی,چالش های رهبری مؤسسات آموزشی,چالش های مدیریتی مؤسسات آموزشی,حل مسائل و چالش های رهبری مؤسسات آموزشی,مؤسسات آموزشی در اندونزی,اجرا,تئوری رهبری,مقاله ترجمه شده,

عنوان مقاله انگلیسی:Leadership Strategies In Overcoming Educational Problems   عنوان مقاله به فارسی:راهبردهای رهبری در غلبه بر مشکلات آموزشی   موضوعات مقاله:استراتژی، راهبرد، رهبری، رهبر

چالش های رهبری مؤسسات آموزشی

دانلود مقاله ترجمه شده درباره رهبری مؤسسات آموزشی

عنوان مقاله انگلیسی:
Leadership Strategies In Overcoming Educational Problems

 

عنوان مقاله به فارسی:
راهبردهای رهبری در غلبه بر مشکلات آموزشی

 

موضوعات مقاله:
استراتژی، راهبرد، رهبری، رهبری استراتژیک، رهبری راهبردی، مدیریت، مدیریت استراتژیک، مدیریت راهبردی، رهبری آموزشی، مدیریت آموزش، رهبری نهادهای آموزشی، مدیریت مؤسسات آموزشی، مسائل رهبری در سازمانهای آموزشی، حل مسائل و چالش های رهبری مؤسسات آموزشی، مؤسسات آموزشی در اندونزی 

 

کلید واژه ها:
راهبرد، اجرا، تئوری رهبری

 

نویسندگان:
Hini Fatimah, Syahrani

 

عنوان ژورنال:
Indonesian Journal of Education

 

سال انتشار: 2022

 

متن انگلیسی این مقاله در 9 صفحه با فرمت پی دی اف (PDF) و ترجمه فارسی آن در 14 صفحه با فرمت ورد (Word) قابل دانلود است.

شنبه 18 آذر 1402 255 ادامه مطلب

تصمیم سازی