تصمیم سازی | Decision Making

کیفیت تصمیم

تصمیم,کیفیت تصمیم,فرآیند تصمیم گیری,برآیند تصمیم گیری,ارزیابی تصمیم,ارزیابی کیفیت تصمیم,تصمیم گیری استراتژیک,تصمیم سازی,

نوشته: بن کسنوچاترجمه: گروه مترجمان پایگاه دانش تصمیم سازی در حال حاضر رابرت روبین شاید محبوب‌ترین مرد جهان نباشد، اما من همچنان فلسفه‌های تصمیم‌گیری او را که در کتاب خاطرات فوق&zw

کیفیت تصمیم

ارزیابی کیفیت تصمیم بر اساس فرآیند نه برآیند

نوشته: بن کسنوچا
ترجمه: گروه مترجمان پایگاه دانش تصمیم سازیدر حال حاضر رابرت روبین شاید محبوب‌ترین مرد جهان نباشد، اما من همچنان فلسفه‌های تصمیم‌گیری او را که در کتاب خاطرات فوق‌العاده‌اش در "دنیای نامشخص: انتخاب‌های سخت از وال استریت تا واشنگتن" بیان شده است، تحسین می‌کنم. اخیراً ونچر هکس از سخنرانی های آغازین روبین این گونه نقل قول کرده است:"تصمیم‌ها صرفاً بر اساس نتایجی که تولید می‌کنند قضاوت می‌شوند." اما من معتقدم که آزمون درست باید بر کیفیت تصمیم گیری تمرکز کند...

سه شنبه 04 مرداد 1401 0 164 ادامه مطلب

تصمیم سازی