تصمیم سازی | Decision Making

دانلود خودآموز تصمیم گیری چند معیاره

MCDM,MADM,MODM,AHP,TOPSIS,تصمیم,تصمیم گیری,تصمیم سازی,تصمیم گیری چند معیاره,تصمیم گیری چند شاخصه,دانلود,پکیج آموزشی,آموزش,آموزش تصمیم گیری,تصمیم گیری چند هدفه,تاپسیس,فرآیند تحلیل سلسله مراتبی,فرآیند تحلیل شبکه ای,

,MCDM,MADM,MODM,AHP,TOPSIS,تصمیم,تصمیم گیری,تصمیم سازی,تصمیم گیری چند معیاره,تصمیم گیری چند شاخصه,تصمیم,دانلود,پکیج آموزشی,آموزش,آموزش تصمیم گیری,تصمیم

دانلود خودآموز تصمیم گیری چند معیاره

دانلود خودآموز تصمیم گیری چند معیاره 63

تصمیم‌گیری چند معیاره یا چند شاخصه و به اختصار (MCDM) یکی از مهمترین روش های تصمیم‌گیری است که کارشناسان و مدیران از آن برای تعیین بهترین گزینه با در نظر گرفتن چندین معیار در فرآیند انتخاب استفاده می کنند.

 

امروز، این روش تصمیم‌گیری به عنوان یک درس مهم در بسیاری از رشته های دانشگاهی از جمله، مدیریت و گرایش های گوناگون آن، حسابداری و مهندسی صنایع تدریس می شود. هدف از تدریس تصمیم گیری به روش چند معیاره آشنا ساختن دانشجویان با ابزارها و روش‌های متعددی است که در زمینه‌های مختلف تصمیم گیری از مسائل مالی تا طراحی مورد استفاده قرار می‌گیرند. با وجود مشخص بودن سرفصل های این درس دانشگاهی و روشن بودن مطالبی که در طی یک ترم تحصیلی درباره این روش تصمیم گیری تدریس می شوند، نظرسنجی های معتبر نشان می دهند که بسیاری از دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی درس تصمیم گیری چند معیاره را موضوعی دشوار می دانند.

 

این دشواری عمدتاً به دلیل گستردگی مباحث مطرح در این درس از یک سو، و محدودیت زمانی استادان و دانشجویان گرامی در یک ترم تحصیلی برای پرداختن به مباحث تدریسی از سوی دیگر است. با در نظر گرفتن این واقعیت ها و نیاز روزافزون دانشجویان به یادگیری اثربخش این درس، خودآموز درس تصمیم گیری چند معیاره که در نوع خود یکی از کاملترین بسته های آموزشی در این زمینه به شمار می آید، توسط پایگاه دانش تصمیم سازی گردآوری و ارائه شده است. این بسته آموزشی می کوشد با رفع تنگناهای آموزشی پیرامون این درس، یادگیری آن را برای دانشجویان تا اندازه ممکن آسان و لذتبخش سازد. 

 

این بسته آموزشی به بررسی مشروح مفهوم تصمیم گیری چند معیاره، کاربردها، دسته‌بندی‌های اصلی و روش‌های مختلف آن می‌پردازد. محتوای بسته آموزشی در بر گیرنده اطلاعات متنوعی است که در ارتباط با این درس گردآوری و منتشر شده اند. کوشش شده است محتوای این خودآموز با انتخاب معتبرترین منابع آموزشی دانشگاهی تنظیم شود تا اطمینان دانشجویان گرامی از جامعیت مطالب قابل یادگیری در این درس به خوبی حاصل شود. محتوای خودآموز تصمیم‌گیری چندمعیاره به ترتیب زیر فهرست شده است:

 
 

 16 جلسه آموزش دانشگاهی درس تصمیم گیری چند معیاره به همراه فایل های صوتی و اسلایدهای ارائه شده در هر جلسه (MP3 و PDF)

 

عناوین جلسات آموزشی ضبط شده برای این پکیج از قرار زیر است:
- جلسه اول: مبانی و مفاهیم MCDM
- جلسه دوم: مبانی تصمیم گیری چند شاخصه
- جلسه سوم: مدل های غیرجبرانی
- جلسه چهارم: فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) – بخش اول 
- جلسه پنجم: فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) – بخش دوم 
- جلسه ششم: فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP)
- جلسه هفتم: روش های وزن دهی
- جلسه هشتم: مدل های جبرانی
- جلسه نهم: روش تاپسیس (TOPSIS)
- جلسه دهم: روش ویکور (VIKOR)
- جلسه یازدهم: روش های فرارتبه ای (ELCTRE)
- جلسه دوازدهم: محاسبات و منطق فازی
- جلسه سیزدهم: روش ای اچ پی فازی (Fuzzy AHP)
- جلسه چهاردهم: روش تاپسیس فازی (Fuzzy TOPSIS)
- جلسه پانزدهم: تحلیل پوششی داده ها
- جلسه شانزدهم: مدل سازی و سیمپلکس آرمانی 

  

 7 جلسه آموزش ویدئویی به همراه لینک دانلود ویدئوها (MP4)

 
عناوین ویدئوهای آموزشی قابل دانلود از قرار زیر است:
- جلسه اول درس تصمیم گیری چند معیاره
- جلسه دوم تصمیم گیری چند معیاره قسمت اول
- جلسه سوم تصمیم گیری چند معیاره قسمت دوم
- جلسه چهارم تصمیم گیری چند معیاره
- جلسه پنجم درس تصمیم گیری چند معیاره
- جلسه ششم AHP Part 1
- جلسه هفتم AHP Part 2

  
 9 دوره نمونه سوالات درس تصمیم گیری چند معیاره (PDF)

 
عناوین نمونه سوالات از قرار زیر است:
- دوره اول، بخش اول: نمونه سوالات درس تصمیم گیری با معیارهای چندگانه – مهندسی صنایع (کارشناسی ارشد) – شامل 20 سوال تستی و 5 سوال تشریحی – نیمسال دوم 1390-1389 
- دوره اول، بخش دوم: نمونه سوالات درس تئوری تصمیم گیری – مهندسی صنایع (کارشناسی) – شامل 35 سوال تستی با پاسخ - نیمسال دوم 1390-1389
- دوره دوم: نمونه سوالات درس تئوری تصمیم گیری – مهندسی صنایع (کارشناسی ارشد) – شامل 20 سوال تستی و 5 سوال تشریحی – تابستان 1390 
- دوره سوم: نمونه سوالات درس تصمیم گیری با معیارهای چندگانه – مهندسی صنایع (کارشناسی ارشد) – شامل 20 سوال تستی و 5 سوال تشریحی – نیمسال اول 1391-1390
- دوره چهارم: نمونه سوالات درس تصمیم گیری با معیارهای چندگانه – مهندسی صنایع (کارشناسی ارشد) – شامل 25 سوال تستی و 5 سوال تشریحی – نیمسال اول 1392-1391
- دوره پنجم: نمونه سوالات درس تئوری تصمیم گیری – مهندسی صنایع (کارشناسی ارشد) – شامل 24 سوال تستی و 4 سوال تشریحی با پاسخ سوالات تستی – نیمسال اول 1393-1392
- دوره ششم: نمونه سوالات درس تصمیم گیری با معیارهای چندگانه – مهندسی صنایع (کارشناسی) – شامل 20 سوال تستی و 4 سوال تشریحی با پاسخ سوالات تستی – نیمسال دوم 1393-1392
- دوره هفتم، بخش اول: نمونه سوالات درس تصمیم گیری با معیارهای چندگانه – مهندسی صنایع (کارشناسی ارشد) – شامل 20 سوال تستی و 4 سوال تشریحی با پاسخ سوالات تستی – نیمسال اول 1394-1393
- دوره هفتم، بخش دوم: نمونه سوالات درس تئوری تصمیم گیری – مهندسی صنایع (کارشناسی ارشد) – شامل 35 سوال تستی با پاسخ – نیمسال اول 1394-1393
- دوره هشتم: نمونه سوالات درس تصمیم گیری با معیارهای چندگانه – مهندسی صنایع (کارشناسی ارشد) – شامل 20 سوال تستی و 4 سوال تشریحی با پاسخ سوالات تستی – نیمسال اول 1394-1393 
- دوره نهم: نمونه سوالات درس تصمیم گیری با معیارهای چندگانه – مهندسی صنایع (کارشناسی ارشد) – شامل 20 سوال تستی و 4 سوال تشریحی با پاسخ سوالات تستی – نیمسال اول 1395-1394

  

جزوه کامل درس تصمیم گیری چند معیاره (PDF)

 
- این جزوه به عنوان خودآموز درس تصمیم گیری چند معیاره تمامی مطالب مورد نیاز دانشجویان را با ذکر نمونه و مثال های متعدد در شش فصل و 266 صفحه به ترتیب زیر ارائه داده است.
- فصل اول: مقدمه ای بر مدل های تصمیم گیری چند شاخصه
- فصل دوم: روش هایی برای تصمیم گیری چند شاخصه
- فصل سوم: فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
- فصل چهارم: فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP)
- فصل پنجم: تصمیم گیری چند معیاره فازی
- فصل ششم: تصمیم گیری چند هدفه

 

برخی از مفاهیم رایج در تصمیم گیری چند معیاره عبارتند از:
- شاخص (attribute): ویژگی های یک گزینه را توصیف می کند. معمولاً برای گزینه مجموعه ای از شاخص ها تعریف می شود مانند: کیفیت، هزینه و غیره
- هدف (goal): به معنای تعیین حد بالا و پایین برای جواب قطعی است.
- معیار (criteria): معیار می تواند شاخص و هدف گزینه تصمیمی باشد.
- پاسخ موجه: مجموعه محدودیت ها را الزامی می کند.
- پاسخ بهینه: بهترین هدف را نشان می دهد و برای مسایل تک هدفه و تک شاخصه قابل ارائه است.
- پاسخ مسلط: برای مسایل چند هدفه و چند شاخصه مطرح می شود. در اهداف و شاخص ها مانند دیگر گونه های پاسخ است. اگر تنها در یک مورد از دیگر پاسخ ها بهتر باشد، آنگاه A بر B مسلط خواهد بود.

  

پاورپوینت آموزش مشروح تصميم گيری چند معياره (PowerPoint)

 
- فایل پاورپوینت تصميم گيری چند معياره در بر گیرنده رئوس و خلاصه تمامی مطالبی است که در ارتباط با این درس می بایست تدریس و آموخته شوند. این فایل شامل 56 صفحه اسلاید بوده و برای مدرسان و دانشجویان این درس مناسب است. از میان عناوین مطالب موجود در آن می توان به این موارد اشاره کرد: مقدمه، نمایی از تکنیک های MODM، مروری بر MADM، مراحل تصمیم گیری چندشاخصه، روش های ارزیابی اوزان (W)، مروری برکاربرد AHP و TOPSIS، MADM در حالت فازی، الگوریتم TOPSIS، روش فازی AHP، و ...

  

خلاصه کتاب تصمیم گیری کاربردی (رویکرد MADM) (PDF)

 
- این خلاصه کاربردی با تمرکز بر فرآیند تحلیل سلسله مراتبی به شرح مختصر و مفید مطالب مرتبط با تصمیم گیری چند معیاره می پردازد. از جمله مطالب مهم آن: مفاهیم کلی تحلیل سلسله مراتبی، نحوه ایجاد ساختار سلسله مراتب، اولویت گذاری در AHP، سازگاری نتایج AHP، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی گروهی (AHP گروهی)، و تصمیم گیری چند معیاره و جایگاه AHP هستند. 

  

فهرست کتاب ها و وب سایت های مفید درباره تصمیم گیری چند معیاره (Word)

 
- این فهرست با معرفی کتاب ها و وب سایت های مفید، انبوهی از اطلاعات را در مورد تصمیم گیری چند معیاره، از جمله مطالعات نظری، تحقیقات تجربی و برنامه های کاربردی ارائه می دهد. منابع معرفی شده می توانند برای محققان، دانشجویان و هر کسی که علاقه مند به یادگیری بیشتر در مورد MCDM است، مفید باشند.

  

خرید و دانلود فوری خودآموز تصمیم گیری چند معیاره

 
برای دانلود این بسته آموزشی روی دکمه "پرداخت آنلاین" در زیر کلیک کنید. پس از پرداخت، به صفحه دانلود متصل خواهید شد. بسته آموزشی تصمیم گیری چند معیاره با حجم 154 مگا بایت قابل دانلود خواهد بود. در صورت نیاز به راهنمایی، روش پرداخت را مطالعه کنید.

 

تصمیم سازی