تصمیم سازی | Decision Making

معرفی کتاب: حل مسئله در سازمان‌ها

کتاب,کتاب دانشگاهی,هندبوک,دستانامه,حل مسئله,سازمان,مدریت,طراحی سازمان,طراحی سازمانی,تغییر,تغییر سازمانی,حل مسائل سازمانی,دانش سازمانی,سازمان یادگیرنده,سازمانهای یادگیرنده,ساختار سازمان,ساختار سازمانی,حل مسئله داده محور,حل مسئله بر پایه شواهد,

کتاب «حل مسئله در سازمان‌ها» نوشته جوآن ارنست ون آکن و هانس برندز، که توسط انتشارات دانشگاه کمبریج در سال 2018 منتشر شد، کتابی جذاب و مبتنی بر شواهد علمی است.

معرفی کتاب: حل مسئله در سازمان‌ها

معرفی کتاب: حل مسئله در سازمان‌ها 53

چکیده
کتاب «حل مسئله در سازمان‌ها» (Problem Solving in Organizations) نوشته جوآن ارنست ون آکن و هانس برندز، که توسط انتشارات دانشگاه کمبریج در سال 2018 منتشر شد، کتابی جذاب و مبتنی بر شواهد علمی است. این کتاب یک راهنمای روش‌شناختی را به دانشجویان رشته های مدیریت و بازرگانی ارائه می‌کند. کتاب «حل مسئله در سازمان‌ها» راه‌های فکر کردن، ارزیابی، اقدام و حل مسائل سازمانی را بررسی می‌کند. 

 

محتوای کتاب
این کتاب در 291 صفحه، پنج بخش، و 14 فصل چندین استراتژی و نکته کاربردی را برای حل مؤثر مشکلات در سازمان ها به خوانندگان ارائه می دهد.

 

بخش نخست، در برگیرنده مقدمه کتاب است که در سه فصل به تشریح چگونگی استفاده از کتاب، انواع پروژه های دانشجویی، و پروژه های حل مسئله می پردازد. بخش دوم با تمرکز بر پروژه های حل مسئله در پنج فصل به تعریف مسئله، شناخت مسئله بر مبنای نظریه، طراحی راه حل، طراحی برنامه و فرآیند تغییر سازمانی، ارزیابی، یادگیری و اتمام پروژه می پردازد. بخش سوم شامل روش های پژوهش کیفی، کاوش و کاربرد ادبیات پژوهش، و معیارهای کیفی پژوهشهای سازمانی است.

 

بخش چهارم در دو فصل به طرح ها و طراحی سازمانی، پژوهش در زمینه دانش طراحی سازمان، و راه حل های سازمانی متعارف می پردازد. بخش پایانی کتاب با تشریح شش مطالعه موردی به مرور نکاتی می پردازد که در سراسر کتاب آموخته شده اند. در مجموع، خوانندگان با مطالعه این کتاب، استفاده از روش های حل مسئله ساختاریافته برای تعریف، تجزیه و تحلیل و حل مسائل سازمانی به طور نظام مند را خواهند آموخت.

 

سه درس مهم کتاب برای خوانندگان
خوانندگان پس از مطالعه دقیق این کتاب خواهند توانست سه درس مهم را بیاموزند:

 

1. روش حل مسئله ساختاریافته: این کتاب با تأکید بر اهمیت تعریف مسئله، تجزیه و تحلیل علل، ایجاد راه حل ها، و پیاده سازی و ارزیابی راه حل انتخابی، یک روش حل مسئله ساختاریافته را معرفی می کند.

2. تصمیم گیری مبتنی بر داده: بر اهمیت داده ها در تصمیم گیری تأکید می کند و به خوانندگان آموزش می دهد که چگونه داده ها را جمع آوری، تجزیه و تحلیل و تفسیر کنند تا تصمیم های آگاهانه بگیرند.

3. کاربرد ابزارهای حل مسئله: این کتاب خوانندگان را به ابزارها و تکنیک های مختلف حل مسئله مانند تجزیه و تحلیل علت ریشه مجهز می کند و آنها را قادر می سازد تا از این ابزارها در سناریوهای سازمانی به شکل عملی استفاده کنند.

 

نقاط قوت کتاب
این کتاب دست کم دارای پنج نقطه قوت مهم و چشمگیر است:

 

1. ارتباط عملی: مثال هایی از دنیای واقعی و بینش های عملی کتاب آن را برای دانشجویان رشته های مدیریت و بازرگانی بسیار مرتبط ساخته است.

2. روش شناسی جامع: کتاب روشی جامع و ساختاریافته برای حل مسئله ارائه می دهد و چارچوب روشنی را برای خوانندگان فراهم می کند تا از آن پیروی کنند.

3. رویکرد مبتنی بر شواهد: تأکید بر تصمیم گیری مبتنی بر شواهد به خوانندگان کمک می کند تا یاد بگیرند که فرآیندهای حل مسئله خود را بر پایه داده ها و تجزیه و تحلیل صحیح استوار کنند.

4. کاربردی بودن: کاربرد کتاب در محیطهای سازمانی و واقعی آن را به منبعی ارزشمند برای خوانندگانی که برای نقش های حرفه ای آماده می شوند، تبدیل کرده است.

5. شفافیت و دسترسی: زبان واضح و قابل فهم کتاب، مفاهیم پیچیده حل مسئله را برای طیف گسترده ای از خوانندگان قابل درک ساخته است.

 

نقاط ضعف کتاب
1. عدم مطالعات موردی متنوع: این کتاب می توانست از طیف وسیع تری از مطالعات موردی از صنایع مختلف و زمینه های سازمانی برای افزایش کاربرد آن بهره مند شود.

2. تاکید محدود بر نوآوری: در حالی که کتاب بر حل نظام مند مسئله تمرکز دارد، می توانست نقش نوآوری را در پرداختن به چالش های سازمانی بیشتر بررسی کند.

3. ابزارهای یادگیری تعاملی: عدم وجود ابزارهای یادگیری تعاملی، مانند منابع آنلاین یا تمرین های مطالعه موردی، پتانسیل کتاب را برای یادگیری فعال محدود کرده است.

4. پیچیدگی در بخش‌های خاص: برخی از بخش‌های کتاب ممکن است بیش از حد فنی باشند و به طور بالقوه چالش‌هایی را برای خوانندگان بدون پیشینه قوی در تجارت یا مدیریت ایجاد کنند.

5. بحث محدود در مورد مدیریت تغییر: این کتاب می توانست پوشش خود را از استراتژی های مدیریت تغییر در زمینه حل مسئله در سازمان ها گسترش دهد.

 

پیشنهادهایی برای بهبود نسخه بعدی کتاب
بعید است که نویسندگان کتاب به دیدگاه خوانندگان کتاب از دیگر کشورها توجه کنند. با وجود این، برای بهبود نسخه بعدی کتاب، می توانند موارد زیر را در نظر بگیرند:

 

1. ترکیب طیف گسترده‌تری از مطالعات موردی متنوع از صنایع مختلف و زمینه‌های سازمانی برای غنی‌سازی قابلیت کاربرد کتاب.

2. ادغام بخشی که نقش نوآوری در حل مسئله در سازمان ها را بررسی می کند با بینش هایی برای پرورش راه حل های خلاق.

3.  توسعه ابزارهای یادگیری تعاملی، مانند منابع آنلاین یا تمرین های مطالعه موردی، برای تسهیل یادگیری فعال و کاربرد عملی روش های حل مسئله.

4. ساده سازی بخش های فنی و ارائه توضیحات بیشتر برای اطمینان از فهم مطالب کتاب توسط خوانندگان با سطوح مختلف تحصیل یا تخصص.

5. گسترش بحث در مورد استراتژی های مدیریت تغییر و ارائه بینش در مدیریت تغییرات سازمانی به ویژه در زمینه حل مسئله.

 

نتیجه گیری
حل مسئله، تصمیم گیری مبتنی بر شواهد و بینشهای عملی برای کاربرد در دنیای واقعی مهمترین مطالب این کتاب هستند. با وجود آنکه این کتاب نقاط قوت خوبی را در ارتباط با کاربردی بودن، روش‌شناسی جامع و رویکرد مبتنی بر شواهد نشان می‌دهد، شاید می‌توانست از طیف گسترده‌تری از مطالعات موردی، کاوش عمیق‌تر از نوآوری، و ادغام ابزارهای یادگیری تعاملی برای افزایش ارزش آموزشی بهره‌مند شود. این کتاب خوانندگان را با استراتژی ها و نکات عملی برای تمرین موثر حل مسئله در شرایط و محیط های سازمانی مجهز می کند. محتوای کتاب آن را به منبعی ارزشمند برای متخصصان مشتاق در این زمینه تبدیل کرده است.

 

منبع

 
van Aken, J. E., & Berends, H. (2018). Problem Solving in Organizations: A Methodological Handbook for Business and Management Students. Cambridge University Press

تصمیم سازی