تصمیم سازی | Decision Making

معرفی کتاب تخصصی: الگوهای تصمیم‌ گیری کارآفرینان

تصمیم,تصمیم سازی,تصمیم گیری,علم تصمیم گیری,دانش تصمیم گیری,دانش تصمیم,تصمیم گیری کارآفرینان,کارآفرینی,کتاب,کتاب درباره تصمیم گیری,کارآفرینان,تصمیم گیری کارآفرینانه,الگوهای تصمیم گیری,روش تصمیم گیری,روش های تصمیم گیری,

عنوان اصلی: الگوهای تصمیم‌ گیری کارآفرینان عنوان فرعی: روشها، چارچوبها و نقشه‌ های ذهنی (رویکرد کیفی) نویسندگان: دکتر محمدحسن مبارکی، اميرمحمد کلابی، روزا مهرابی سال انتشار: 1391