تصمیم سازی | Decision Making

معرفی کتاب تخصصی: الگوهای تصمیم‌ گیری کارآفرینان

تصمیم,تصمیم سازی,تصمیم گیری,علم تصمیم گیری,دانش تصمیم گیری,دانش تصمیم,تصمیم گیری کارآفرینان,کارآفرینی,کتاب,کتاب درباره تصمیم گیری,کارآفرینان,تصمیم گیری کارآفرینانه,الگوهای تصمیم گیری,روش تصمیم گیری,روش های تصمیم گیری,

عنوان اصلی: الگوهای تصمیم‌ گیری کارآفرینان عنوان فرعی: روشها، چارچوبها و نقشه‌ های ذهنی (رویکرد کیفی) نویسندگان: دکتر محمدحسن مبارکی، اميرمحمد کلابی، روزا مهرابی سال انتشار: 1391

معرفی کتاب تخصصی: الگوهای تصمیم‌ گیری کارآفرینان

معرفی کتاب تخصصی: الگوهای تصمیم‌ گیری کارآفرینان 105

عنوان اصلی: الگوهای تصمیم‌ گیری کارآفرینانعنوان فرعی: روشها، چارچوبها و نقشه‌ های ذهنی (رویکرد کیفی)نویسندگان: دکتر محمدحسن مبارکی، اميرمحمد کلابی، روزا مهرابیسال انتشار: 1391تعداد صفحه: 318 ناشر: سازمان سمتشابک: 9789645308290چکیده:
این کتاب تلاش کرده است تصمیم گیری را از جنبه کیفی مورد بررسی قرار دهد. رویکرد غالب در این کتاب ارائه الگوها، سبک ها و چارچوب های ذهنی و ادراکی کارآفرینانه است. از این رو تمامی موضوعات، در سه بخش مجزا معرفی می شوند: در بخش اول، کلیات تصمیم گیری و متون پیشین در این حوزه بررسی شده است. در بخش دوم، با رویکردی کیفی، به سبک های تصمیم گیری کارآفرینانه و چارچوب های ادراکی و فراشناختی موجود در این حوزه پرداخته شده است. در این بخش، رویکردهای کیفی به تصمیم گیری، از جمله راه کارهای ابتکاری تصمیم گیری و جهت گیری های شناختی کارآفرینان، و الگوی پیچیدگی شناختی که به پیچیدگی ساختاری سیستم ادراکی کارآفرینان اشاره دارد، تشریح و بررسی شده است. بخش سوم، معرفی مجموعه ای از اصول کاربردی در حوزه تصمیم گیری کارآفرینانه است، و سعی شده تا با گردآوری مجموعه ای از مثال های عملی از کارآفرینان موفق، اصولی معرفی شود که در تسهیل تصمیم گیری به کارآفرینان کمک نموده، شانس موفقیت کسب وکار آنان را افزایش می دهد.فهرست مطالب کتاب از این قرار است:پیشگفتار
بخش اول: کلیات تصمیم گیری
فصل اول: مروری بر کلیات تصمیم گیری
فصل دوم: مقدمه ای بر نظریه های عمومی تصمیم گیری
بخش دوم: رویکردهای کیفی به تصمیم گیری کارآفرینان
فصل سوم: کارآفرینان و تصمیم گیری
فصل چهارم: چارچوب تصمیم گیری راهبردی کارآفرینانه
فصل پنجم: تصمیم گیری کارآفرینان در شرایط مخاطره و عدم قطعیت
فصل ششم: الگوهای ذهنی کارآفرینانه
فصل هفتم: نقش احساسات، ادراک و اخلاق در تصمیم گیری کارآفرینانه
فصل هشتم: نقش پیچیدگی شناختی در فرایند تصمیم گیری کارآفرینان
فصل نهم: راهکارهای تصمیم گیری ابتکاری کارآفرینان
فصل دهم: مطالعه تجربی تأثیر الگوی پیچیدگی شناختی بر تصمیم گیری ابتکاری ...
بخش سوم: معرفی اصول کاربردی در فرایند تصمیم گیری کارآفرینان
فصل یازدهم: ایجاد چارچوب ذهنی کارآفرینانه
فصل دوازدهم: راهکارهای کارآفرینانه برای اتخاذ تصمیم های صحیح
منابع
واژه‌نامه
نمایه اسامی
نمایه موضوعیبرای تهیه کتاب به وب سایت ناشر مراجعه فرمایید: https://samta.samt.ac.ir/product/9529

تصمیم سازی