تصمیم سازی | Decision Making

معرفی کتاب تخصصی: درسنامه حل مسئله و تصمیم گیری

کتاب,تصمیم,تصمیم گیری,تصمیم سازی,روش تصمیم گیری,روشهای تصمیم گیری,آموزش تصمیم گیری,مدیریت,مدیریت دولتی,آموزش مدیریت دولتی,آموزش,آموزش تصمیم سازی,حل مسئله,حل مسأله,حل مساله,روش حل مسئله,روش حل مسأله,انتخاب,روش,تصمیم درست,

ضرورت تصمیم گیری، ناشی از ویژگی های جدایی ناپذیر زندگی ماست. از یک سو انسان به دلیل برخورداری از "اختیار" هرگاه در مقابل گزینه های مختلف قرار گیرد، توان انتخاب

معرفی کتاب تخصصی: درسنامه حل مسئله و تصمیم گیری

معرفی کتاب تخصصی: درسنامه حل مسئله و تصمیم گیری 152

مؤلف: علیرضا علوی تبار
سال چاپ: 1399
تعداد صفحات: 76
شابک: 9786006719467چکیده:
ضرورت تصمیم گیری، ناشی از ویژگی های جدایی ناپذیر زندگی ماست. از یک سو انسان به دلیل برخورداری از "اختیار" هرگاه در مقابل گزینه های مختلف قرار گیرد، توان انتخاب دارد؛ از سوی دیگر، "کمیابی" ویژگی اصلی جهانی است که ما در آن زندگی می کنیم. هر منبع و امکانی که در اختیار ما قرار دارد، می تواند برای مصارف و رفع خواسته های متفاوتی به کار رود؛ به گونه ای که ما همیشه با یک "نامساوی" مواجهیم. منابع و امکانات ما همیشه کمتر از نیازها، خواسته ها و تقاضاهای ما هستند و این کمیابی ما را ناگزیر از "انتخاب" می کند. وقتی با منابع موجو د نمی توانیم همۀ خواسته هایمان را برآورده سازیم؛ پس باید از میان این خواسته ها انتخاب کنیم و برخی را برآورده سازیم. نه اختیار، قابل زدودن از دنیای ماست و نه کمیابی؛ از این رو "انتخاب" و به معنای دقیق، "تصمیم گیری" ویژگی ضروری جهان ماست. در مدیریت نیز رایج ترین فعالیت هر مدیری، تصمیم گیری است؛ به گونه ای که می توان گوهر مدیریت را تصمیم گیری دانست. روند تا کنون این گونه بوده است که هرچقدر بشر مدرن تر شده، دایرۀ انتخابش نیز گسترده تر گردیده است؛ به همین دلیل، هم امکان و هم لزوم تصمیم گیری فزونی یافته است. تصمیم گیری، جهان درونی، ذهنی و انفسی ما را با جهان بیرون، عینی و آفاقی متصل می کند. حلقۀ اتصال، بینش ها و نگرش های ما با جهان عملی است که پس از تصمیم گیری انجام می دهیم.این اثر توسط مركز آموزش مديريت دولتی منتشر شده است و می توانید آن را از طریق سایت مرکز یاد شده سفارش دهید. برای تهیه کتاب، اینجا کلیک کنید.

تصمیم سازی